Akalla

Våra arbeten vid Akalla och gamla landningsbanan.

Tunnelarbeten i Akalla

Nu är det öppna tunnlar hela vägen mellan Akalla och Barkarby. Den sista stora tunnelsprängningen skedde under Barkarbystaden den 18 januari i år.

Men det återstår fortfarande sprängningsarbeten. I området bakom Akalla station beräknas bergarbeten att pågå till våren 2023: Vi arbetar med de befintliga tunnlarna, genom att bland annat borra och spränga för att anpassa dem till nya tunnelbanan.

Arbetet vid Akalla station sker i tunnlarna under jord, inte inne i stationen.

Arbeten ovan jord i Akalla

Vid Akalla station utanför bussterminalen, bygger vi om ett ventilationsschakt. Arbetet sker ovan jord, från markytan. Ombyggnationen innebär flera olika arbetsmoment som kan påverka närområdet. Vi kommer att spränga för schaktet, och informerar då i förväg om hur och när det kommer att ske.

Barkarby gamla flygfält

På den östra sidan av Barkarby gamla flygfält bygger vi ett schakt för ventilation. När det är klart kommer det också att fungera som fågeltorn.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Karta över Barkarby gamla flygfält och Akalla med arbetstunnel landningsbanan och övriga tunnlar som ska byggas inlagda.
På Barkarby gamla flygfält finns vår arbetstunnel Landningsbanan. Via den har vi byggt tunnlar västerut mot Barkarbystaden och österut mot Akalla. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas till de bullervillkor som gäller.

Under jord kan borrning, sprängning och andra bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.

Akalla station

Under jord vid Akalla station beräknas bergarbeten pågå i befintliga tunnlar till våren 2023. I arbetet ingår både borrning och sprängning som kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.

Ovan jord utanför bussterminalen i Akalla bygger vi om ett schakt för ventilation. Arbete kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Barkarby gamla flygfält

Ovan jord på Barkarby gamla flygfält kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Påverkan på området

Arbeten under jord i Akalla

Våra arbeten under jord vid Akalla station hörs och kan kännas för dig som vistas, bor, arbetar i närområdet. Borrning och skrotning (att knacka loss) i berg under jord skapar stomljud för fastigheter i närområdet. Sprängning kan uppfattas på längre avstånd än stomljud.

När vi spränger vid Akalla station ventileras rök från sprängsalvorna ut genom ett schakt vid Stenhagens bollplan. Du som är i närheten kan se rökmoln och även känna lukt. Det är inte skadligt för hälsan. Men om du tycker att det är obehagligt, stäng fönster och dörrar.

Du som åker tunnelbana till och från Akalla station kan också höra och känna vibrationer när vi spränger under jord i området. 2021 byggdes betongväggar inne i stationen så att tunnelarbeten kan utföras bakom stationen. SL-trafiken med tunnelbana och buss, trafikerar idag som vanligt. Anmäl dig gärna till sms-tjänsten så får du ett sms 30 minuter innan sprängning.

Arbeten ovan jord i Akalla

Vissa arbetsmoment ovan jord vid Akalla station/bussterminalen kan höras och kännas i närområdet.

Barkarby gamla flygfält

Bergtransporter från tunnlarna under Akalla körs via Landningsbanans arbetstunnel till en krossanläggning intill Barkarby gamla flygfält.

Andra byggprojekt i området

Det pågår fler byggprojekt i området. Trafikverket bygger till exempel E4 Förbifart Stockholm. Läs mer på Trafikverket.se. Trafikverkets kontaktcenter nås på telefon 0771-921 921

Informationsmaterial

Läs mer om hur tunnelarbetet påverkar närområdet här.

I den här filmen kan du se hur det går till att bygga tunnlar.

Nu bygger vi tunnlar under Akalla 20211001

Digital presentation om arbetet genom Akalla oktober 2021 (För text på svenska, klicka på ”cc” längst ned till höger)

Digitalt nyhetsbrev om Barkarby

Fyll i din e-postadress och klicka på ”Prenumerera” nedan för att få ett nyhetsbrev om vad som händer i utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.