Arbeten i Akalla

I Akalla pågår arbeten i de utsprängda tunnlarna bakom stationen. Inne i stationen pågår inga arbeten för nya tunnelbanan. Ovan jord utanför Akalla station intill bussterminalen ska vi bygga ett ventilationstorn.

Aktuellt

Tunnelarbeten i Akalla

Tunneldrivningen mellan Akalla och Barkarby är klar. Det är öppna tunnlar hela vägen den 4,1 kilometer långa sträckan. Nu pågår andra arbetsmoment, framför allt betongarbeten och borrning. Bultar ska borras fast i berget så att kablar och utrustning för installationer av olika slag sedan kan monteras längs tunnelväggarna.

Arbetet utförs av Rover på uppdrag av Region Stockholm.

Arbeten ovan jord vid Akalla station

Vid Akalla station bygger vi om ett befintligt ventilationsschakt utanför bussterminalen. Det ska anpassas till den utbyggda tunnelbanan. Den gamla betongkonstruktionen ska ersättas med en ny ventilationsbyggnad, ett torn.

Karta över Barkarby gamla flygfält och Akalla med arbetstunnel landningsbanan och de tunnlar som byggts.
På Barkarby gamla flygfält finns vår arbetstunnel Landningsbanan. Via den har vi byggt tunnlar västerut mot Barkarbystaden och österut mot Akalla. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Akalla station – ovan jord

Utanför bussterminalen vid Akalla station bygger vi om ett schakt för ventilation. Arbetet utförs helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Påverkan på området

Arbeten under jord i Akalla

Våra arbeten anpassas till de bullervillkor som gäller.

  • Bullrande arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.
  • Ickebullrande arbeten under jord kan ske också andra dagar och andra tider.

De nya tunnlarna går under Akalla bostadsområde. Våra arbeten under jord i Akalla kan därför märkas och höras för dig som vistas/bor/arbetar i närområdet. Till exempel borrar vi i berget, då kan det bildas stomljud i fastigheter ovan jord.

I Akalla station pågår arbetet med nya tunnelbanan bakom de båda väggarna i spårändarna i stationen. Tunnelbanetrafiken trafikerar som vanligt.

Arbeten ovan jord i Akalla

En del arbetsmoment vid Akalla station utanför bussterminalen kan höras i närområdet. Bullrande arbeten kan utföras helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Andra byggprojekt i området

Det pågår andra byggprojekt i området. Till exempel bygger trafikverket E4 Förbifart Stockholm. Läs mer på Trafikverket.se. Trafikverkets kontaktcenter nås på telefon 0771-921 921

Informationsmaterial

  • Läs mer om hur arbetet i tunnlarna kan påverka närområdet här.
  • I den här filmen kan du se hur det går till att bygga tunnlar.

Digitalt nyhetsbrev om Barkarby

Fyll i din e-postadress och klicka på ”Prenumerera” nedan för att få ett nyhetsbrev om vad som händer i utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.