Akalla

Våra arbeten vid Akalla och gamla landningsbanan.

Spårtunnlar

Via arbetstunneln Landningsbanan på Barkarby gamla flygfält bygger vi spårtunnlar västerut mot Robothöjden. Österut mot Akalla station bygger vi spårtunnlar och går under Akallas bebyggelse. Vi bygger också schakt, bland annat för ventilation. Tunnelarbetet mellan Landningsbanan och Akalla sker bara via Landningsbanans arbetstunnel. Inga arbeten sker från Akalla station.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Karta över Barkarby gamla flygfält och Akalla med arbetstunnel landningsbanan markerad.
Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält utgår i väster från Robothöjdens arbetstunnel och i öster från Landningsbanans arbetstunnel. Landningsbanan är närmast Akalla. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas till de bullervillkor som gäller.

Borrning, sprängning och andra bullrande arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. Sprängning kan även ske helgfria lördagar kl. 09.00–16.00 i tunnlarna under gamla flygfältet.

Ovan jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Påverkan på området

Borrning och skrotning (att knacka loss) av berg under jord skapar stomljud för fastigheter i närområdet. Sprängning i berg kan uppfattas också på långt avstånd.

Arbete ovan jord med bland annat schakt kan också höras och märkas i närområdet på gamla flygfältet.

Alla bergtransporter sker från Landningsbanans arbetstunnel. De körs framför allt kvälls- och nattetid till en krossanläggning intill Barkarby gamla flygfält. Inga transporter sker i Akalla bostadsområde.

Läs mer om hur tunnelarbetet påverkar närområdet här och i informationsmaterialet här nedanför. I den här filmen kan du se hur det går till att bygga tunnlar.

Andra byggprojekt i området

Det pågår flera andra byggprojekt i området. Trafikverket bygger bland annat vägtunneln E4 Förbifart Stockholm, kallad Förbifarten mellan Akalla och Vinsta. Läs mer på Trafikverkets webbplats om byggen i Västerort
Trafikverkets kontaktcenter nås på telefon 0771-921 921

Informationsmaterial

Nu bygger vi tunnlar under Akalla 20211001

Digital presentation om arbetet genom Akalla oktober 2021 (För text på svenska, klicka på ”cc” längst ned till höger)

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00