Akalla

Våra arbeten vid Akalla och gamla landningsbanan.

Tunnelarbeten i Akalla

Tunneldrivningen mellan Akalla och Barkarby är nu klar. Vi har öppna tunnlar hela vägen den 4,1 kilometer långa sträckan. De återkommande sprängningarna som skett vardagar mellan kl. 07 och 22 i tunnlarna bakom Akalla station är också över. Nu fortsätter vi i tunnlarna med andra arbetsmoment som inte kommer att påverka på samma sätt.

Arbeten ovan jord i Akalla

Vid Akalla station utanför bussterminalen, bygger vi om ett ventilationsschakt. Det innebär olika moment som kan påverka närområdet framöver. Vi ska bland annat spränga i schaktet. Information om när och hur det ska gå till kommer att ges i god tid innan det är dags.

Barkarby gamla flygfält

På den östra sidan av Barkarby gamla flygfält bygger vi ett schakt för ventilation. När det är klart kommer det också att fungera som torn för fåglar.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Karta över Barkarby gamla flygfält och Akalla med arbetstunnel landningsbanan och övriga tunnlar som ska byggas inlagda.
På Barkarby gamla flygfält finns vår arbetstunnel Landningsbanan. Via den har vi byggt tunnlar västerut mot Barkarbystaden och österut mot Akalla. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Akalla station

Ovan jord utanför bussterminalen vid Akalla station bygger vi om ett schakt för ventilation. Arbete kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Barkarby gamla flygfält

Ovan jord på Barkarby gamla flygfält kan arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Påverkan på området

Arbeten under jord i Akalla

Våra arbeten anpassas till de bullervillkor som gäller. Under jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.

De nya tunnlarna går under Akalla bostadsområde. Våra arbeten under jord i Akalla kan därför märkas och höras för dig som vistas/bor/arbetar i närområdet. Till exempel när vi borrar i berget, då skapas det stomljud i fastigheter som är ovanför.

Vid Akalla station pågår arbetet med nya tunnelbanan bakom de skyddsväggar som vi har byggt inne i stationen. SL-trafiken med tunnelbana och buss, trafikerar som vanligt.

Arbeten ovan jord i Akalla

Framöver kan vissa arbetsmoment ovan jord vid Akalla station/bussterminalen höras och kännas i närområdet. Vi informerar i god tid innan om vad som ska ske.

Andra byggprojekt i området

Det pågår fler byggprojekt i området. Trafikverket bygger till exempel E4 Förbifart Stockholm. Läs mer på Trafikverket.se. Trafikverkets kontaktcenter nås på telefon 0771-921 921

Informationsmaterial

Läs mer om hur tunnelarbetet påverkar närområdet här.

I den här filmen kan du se hur det går till att bygga tunnlar.

Nu bygger vi tunnlar under Akalla 20211001

Digital presentation om arbetet genom Akalla oktober 2021 (För text på svenska, klicka på ”cc” längst ned till höger)

Digitalt nyhetsbrev om Barkarby

Fyll i din e-postadress och klicka på ”Prenumerera” nedan för att få ett nyhetsbrev om vad som händer i utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.