Sickla

I Sickla byggs biljetthallar och framtida entréer till tunnelbanan. Från stationsläget sprängs också spårtunnlar i två riktningar. Mot Hammarby kanal via Nobelberget och Hammarby Sjöstad, och mot Järla via Finntorp. År 2030 öppnar station Sickla på Blå linje till Nacka.

Tunnelarbeten

I Sickla pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar i två riktningar, mot Hammarby kanal och Järla. Borrningarna och sprängningarna från station Sickla planeras pågå till slutet av 2025.

Karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut

De bergmassor som sprängs ut i Sickla kommer att fraktas ut via arbetstunneln vid Värmdövägen-Alphyddevägen under hela byggtiden.

Arbeten ovan jord

Mellan Värmdövägen och Sickla köpkvarter byggs biljetthall och rulltrappschakt som leder ner till plattformen. Arbetet omfattar ledningsomläggningar, spontning, grävning, borrning och sprängningar ovan jord. Bredvid Alphyddestigen, i höjd med Alphyddevägen 17, 25 och 27, byggs en ventilationsbyggnad.

Arbete ovan jord i Sickla hösten 2023
Sprängningar ovan jord vid Värmdövägen i Sickla 2023
Arbete med ventilationsbyggnad i Alphyddan hösten 2023

Vid korsningen Sickla industriväg-Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga. Nya tunnelbanans rulltrappsschakt ansluter nerifrån tunneln till stationshuset där biljetthallen är förberedd.

Pågående arbetet med spårtunnlar och ovanjordsarbeten utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment.

Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Där tunnlarna ligger långt ifrån bostäder kan stomljudsalstrande arbete göras dygnet runt.

Arbete med nya tunnelbanan ovan jord i Sickla görs huvudsakligen på vardagar klockan 07–19.

Från juli till december 2023 finns även utökat tillstånd att göra betongarbeten på måndag–fredag klockan 07–22 samt på lördagar och söndagar klockan 07–19.

Utökade arbetstider i Sickla juli–december 2023

Tunnelsprängningar
Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur ofta beror på hur arbetet framskrider.

Sprängningar ovan jord
Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs.

Sprängningar ovan jord vid Värmdövägen i Sickla 2023

Trafikpåverkan Värmdövägen

Fram till år 2025 leds Värmdövägen förbi tunnelbanans arbetsområde i Sickla. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.

Tidplan station Sickla

Berg- och betongarbetet i Sickla beräknas pågå till år 2025. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart är år 2030.

• Bergarbete (borrningar och sprängningar) för biljetthallar och tunnlar: 2022–2025
• Betongarbeten biljetthallar och tunnlar: 2023–2025
• Byggarbete och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2028
• Spår, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning, system- och tekniktester: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: 2030

Informationsmaterial

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023).
Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023).
Broschyr om arbetet i Sickla (mars 2022).
Broschyr om ventilationstornet i Sickla (september 2022).

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.