Bergarbeten i Alphyddan sommaren 2024

Aktuellt  Sickla  2024-06-26

I maj borrades ett ventilationsschakt i Alphyddan. Nu fortsätter arbetet.

Med start i slutet av juni ska schaktet först rensas från löst berg. Det är ett manuellt arbete som utförs inuti schaktet. Därefter ska berget kontrolleras och beroende på bergkvaliteten kan bergförstärkning behövas. Bergförstärkning görs genom bergborrning och bultsättning. Därefter tätas hela schaktet invändigt med sprutbetong.

Arbetet görs på helgfria vardagar klockan 07–19. Beroende på hur omfattande bergförstärkning som krävs kan samtliga arbetsmoment ovan ta cirka 4 veckor.

Arbetet kan periodvis vara bullrande. Om du störs av arbetet kontakta kundtjänst.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.