Norra Hammarbyhamnen

I Norra Hammarbyhamnen byggs Hammarby kanals norra stationsuppgång. Här möts också tunnelspåren från Stigbergsparken i norr och spåren från Nacka och Söderort i söder.

Hammarby kanals norra stationsuppgång

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort via Södermalm och Hammarby Sjöstad. I Norra Hammarbyhamnen byggs nya station Hammarby kanals norra stationsuppgång. Uppgången kommer att byggas i bottenvåningen på Katarina Bangata 80. I entrén byggs rulltrappor ner till biljetthallen och plattformen. Stationen blir en fysisk länk mellan Hammarby Sjöstad och innerstaden. Entreprenaden utförs av Itinera på uppdrag av Region Stockholm.

Under arbetet kommer delar av Stora Blecktornsparken att stängas av. Gångvägen mellan Katarina Bangata och parken kommer att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till andra vägar till och från parken (se streckad markering i kartan).
Under arbetet kommer delar av Stora Blecktornsparken att stängas av. Gångvägen mellan Katarina Bangata och parken kommer att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till andra vägar till och från parken (se streckad markering i kartan).

Tunneldrivning

Under jord kommer de nya spårtunnlarna att mötas här från flera håll. Från Mårtensdal och Hammarby Sjöstad i söder och Stigbergsparken i norr. Under våren 2023 kommer tunnelarbetet från Mårtensdal att nå Stora Blecktornsparken. 35 meter under Hammarby kanal pågår samtidigt arbete med plattformsutrymmet till den nya stationen.

Här kan du läsa mer om tunneldrivningen från Stigbergsparken

Här kan du läsa mer om tunneldrivningen från Hammarby Sjöstad

Här kan du läsa mer om tunneldrivningen från Mårtensdal

Följ framdriftskartan här

Station Hammarby kanal
Plattformen till nya station Hammarby kanal kommer att ligga ca 35 meter under kanalen, med en uppgång i Luma och en i Norra Hammarbyhamnen.

Arbetstider

Arbetsmomenten består bland annat av borrning och sprängning och kommer att ske både ute och inne. Tidvis kan arbetet medföra buller.
Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras på ej söndagar, men kan ske i undantagsfall. Bergborrning och andra tunnelarbeten som kan skapa stomljud görs helgfri måndag-fredag klockan 07–22.

Här kan du läsa om varför arbetet ibland pågår sent på kvällen

Påverkan på området

Arbetsområdet som sträcker sig en bit in i Stora Blecktornsparken inhägnas av plank. Delar av parken kommer att stängas av. Gångvägen mellan Katarina Bangata och parken kommer att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till andra vägar till och från parken.
Det första arbetet som kommer att ske är att öppna upp påslaget för rulltrappsschaktet, vilket kan innebära en del ovanjordsarbeten som borrning, tätning och förstärkning.
Tidvis kommer tyngre fordon att köra på Katarina Bangata, men större delen av bergmassorna kommer att transporteras ut från en arbetstunnel på Hammarby Fabriksväg i Hammarby Sjöstad.

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Informationsmaterial

Broschyr om arbetet i Norra Hammarbyhamnen, mars 2023 (pdf)

Digitalt nyhetsbrev om station Sofia, tunneldrivning på Östra Södermalm och arbetet i Norra Hammarbyhamnen

Fyll i din e-postadress nedan för att få vårt månatliga nyhetsbrev med aktuell information om arbetet i Stigbergsparken, tunneldrivningen på östra Södermalm samt arbetet med station Hammarby kanals norra stationsentré på Katarina Bangata.

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

  Information om station Sofia, tunneldrivningen på östra Södermalm och arbetet i Norra Hammarbyhamnen.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.