Därför låter det från tunnlarna sent på kvällarna

När nya tunnelbanan sprängs fram måste en del högljutt arbete ske på kvällarna.
Anledningarna: tidplanen och tillstånd.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2023-03-14
Kvinna i gul hjälm och gul jacka håller i laddtrådar som går in berg.
Det är ett omfattat förarbete innan en salva går av. Här laddas spränghålen.

Utbyggnaden av tunnelbanan är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten i Stockholmsregionen. För att gå i mål med tunnelarbetet krävs det att en del arbete görs när klockan närmar sig läggdags.  

— Tidplanen är snäv och för att klara den måste arbetet pågå dygnet runt, säger Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikationen på nya tunnelbanan.

Andreas Lundell, samordnare närområdeskommunikation

 För att hålla tidplanen finns det tillstånd att spränga och göra andra bullrande arbeten mellan klockan 07 och 22. Och under den tiden ska mycket hinnas med. Andra tider på dygnet kan andra arbetsmoment göras, men de får inte låta lika mycket.   

Läs mer: Så spränger vi 

— Vi behöver planera in de arbeten som låter lite mindre sent på kvällen och natten. Att borra hål och spränga är ett arbete som hörs långt. Därför måste det göras mellan klockan 07 och 22, säger Andreas Lundell. 

Att spränga så nära klockan 22 som möjligt är inget som eftersträvas – men under en arbetsdag i tunnlarna är det mycket som kan hända.  

— Om en maskin strular behöver vi kunna spränga dagens salva även om klockan närmar sig tio. Annars förskjuts hela tidplanen framåt och byggtiden blir sakta längre och längre, säger Andreas Lundell.  

Det finns även undantag där bullrande arbete under jord måste göras utanför 07-22. 

— Ibland kräver tidplanen att vi måste bullra efter klockan 22. Det kan till exempel vara att annars behöver vi stänga av befintlig tunnelbanetrafik under dagen säger Andreas Lundell.     

Fasta tider vid känsliga verksamheter 

På en del ställen finns det fasta sprängtider, för att känsliga verksamheter som sjukhus och laboratorier ska kunna planera.  

— Det kan handla om ett labb på Karolinska Institutet som behöver veta exakt när de ska skydda extra känslig utrustning. Och vid Nacka kyrka får vi inte störa begravningar, säger Andreas Lundell.  

Men fasta tider kan påverka tidplanen negativt. 

— Det kanske är en klen tröst om man tycker att det är jobbigt med sprängningarna, men ju längre tid vi kan jobba under ett dygn, desto kortare blir störningen i veckor eller månader, när fronten på tunnelbygget kommer längre och längre bort, säger Andreas Lundell. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00