Arbeten vid Sockenplan

Pågående arbeten vid Sockenplan

Aktuellt

Spår- och servicetunnel

Vid arbetsområdet nära Betty Petterssons gymnasium byggs en spår- och en servicetunnel som ansluter till den nya stationen Slakthusområdet. När arbetet är klart ansluts det nya spåret till befintligt spår och Hagsätragrenen blir en del av Blå linje.

Aktuellt

Just nu pågår arbete vid det utökade arbetsområdet vid Björneborgsvägen/Palmfeltsvägen. I vinter utförs spontning och borrning. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Den nya blå linjen kopplas ihop vid befintlig station Sockenplan.

Arbetstider

Tunnelsprängningar sker från Slakthusområdet i riktning mot Sockenplan och kan ske alla dagar i veckan kl. 07–22. Sprängningar planeras ej till söndagar, men kan förekomma vid behov.

Spontning och borrning får ske måndag–fredag kl. 07–19. I övrigt kan arbete utföras andra dagar och tider om de ej överskrider riktlinjer för buller. Gäller även helger.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Påverkan på området

Tunnelbanebygget kommer periodvis att störa närområdet. Ibland finns arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för hur mycket arbetet får låta, t ex att berget inte beter sig enligt våra prognoser eller att det inte finns några alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. Vi behöver då föra en dialog med tillsynsmyndigheten.

Vi mäter påverkan av våra arbeten på olika sätt. Genom att samla in data för vibrationer, buller och grundvatten håller vi koll. Fastigheter besiktigas inom 100 meter från våra arbeten. Fastighetsägare har eget ansvar för sin fastighet och ska snarast anmäla en eventuell skada.

Påverkas du av våra arbeten? Klicka här

  

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.