Sockenplan

Pågående arbeten vid Sockenplan

Spårtunnel och servicetunnel

Vid arbetsområdet nära Betty Petterssons gymnasium byggs en spår- och en servicetunnel som ansluter till den nya stationen Slakthusområdet. Söderut ansluts det nya spåret till befintligt spår vid station Sockenplan.

Aktuellt

Just nu pågår arbete vid det utökade arbetsområdet västerut. Under hösten läggs bl a Palmfeltsvägen om i ett nytt läge. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Inga tunnelsprängningar utförs just nu i området vid Sockenplan.

Den nya blå linjen kopplas ihop vid befintlig station Sockenplan.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Vilka tider vi får arbeta och hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen. Vi har fått riktvärden för hur mycket arbetet får låta under olika tider på dygnet och så länge arbetet inte överskrider dessa riktvärden så pågår arbetet med tunnelbanan.

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Sprängningar planeras ej till söndagar, men kan förekomma vid behov.

Sprängningar ovan jord kan ske måndag–fredag klockan 07–19.

Bergborrning får ske måndag–fredag klockan 07–19.

Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och kan ske nattetid. Även ovan jord pågår arbeten som kan höras och tung trafik körs in och ut på byggområdet.

Påverkan på området

Tunnelbanebygget kommer periodvis att störa närområdet. Ibland finns arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för hur mycket arbetet får låta, t ex att berget inte beter sig enligt våra prognoser eller att det inte finns några alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. Vi behöver då föra en dialog med tillsynsmyndigheten.

Vi mäter påverkan av våra arbeten på olika sätt. Genom att samla in data för vibrationer, buller och grundvatten håller vi koll. Fastigheter besiktigas inom 100 meter från våra arbeten. Fastighetsägare har eget ansvar för sin fastighet och ska snarast anmäla en eventuell skada.

  

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.