Trafikavstängning Palmfeltsvägen 29/5 – 28/6

Aktuellt  Sockenplan  2024-05-24

Palmfeltsvägen är avstängd vid Enskedevägen från och med 29 maj till och med 28 juni 2024. Detta på grund av att schaktarbeten ska utföras.

Gång- och cykelbanan på Palmfeltsvägen kommer att förbli öppen på östra sidan.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.