Arbeten i Veddesta

I Veddesta nära Barkarby pendeltågsstation bygger vi en tunnelbanestation. Den får två uppgångar, en vid den nya stationen och en vid Veddestavägen i gamla Veddesta centrum. I tunnlarna pågår mark- och bergarbeten och nu drar omfattande betongarbeten i gång.

Aktuellt

Tunnlar och station i Veddesta

Det är öppna tunnlar hela vägen mellan Barkarby och Akalla. Den sista stora tunnelsprängningen skedde under Barkarbystaden 2023. Via arbetstunneln i Veddesta har vi kunnat spränga ut en spårtunnel och en servicetunnel från Veddesta till Barkarbystaden.

Den nya stationen Barkarby är också helt utsprängd. Omkring 20 meter ned i berget ligger plattformsrummet, 250 långt, 20 meter brett och 15 meter högt. Stationen får två uppgångar med en biljetthall vardera. Dels vid Veddestabron, dels vid Veddestavägen i gamla Veddesta centrum.

Nu drar omfattande betongarbeten i gång, ovan och under jord, i tunnlarna, stationen, de två uppgångarna och för olika schakt. Arbetet utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.

Sedan tidigare pågår markarbeten i tunnlarna.

Karta över Veddesta industriområde och Barkarby stationsområde med nya tunnelbanans arbetsområden, som är markerade i gult.
Våra arbeten utgår från Veddesta industriområde, där vi har flera arbetsområden. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

  • Arbeten ovan jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.
  • Arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 0700–22.00.
  • Arbeten under jord kan också utföras på andra tider och dagar, och då är de anpassade till de bullervillkor som gäller.

Påverkan på området

Våra arbeten anpassas till de bullervillkor som gäller.

  • Ovan jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.
  • Under jord kan borrning och andra bullrande arbeten ske helgfria vardagar måndag – fredag kl. 07.00–22.00.
  • Under jord kan ickebullrande arbeten förekomma alla dagar under hela dygnet.

Sprängningsarbetet i Veddesta är klart. Men det kan ändå behövas någon enstaka salva nere i tunnlarna eller ovan jord. Sms skickas alltid ut 30 minuter innan en sprängning ska ske. I samband med eventuell sprängning ovan jord hörs varningssignaler:
Före sprängning: Flera korta signaler – – – –
Efter sprängning: En lång signal _________

Anmäl dig här till vår sms-tjänst.

Andra byggprojekt vid Barkarby station

Det pågår också andra byggprojekt i Veddesta och vid Barkarby station.

Vid Barkarby pendeltågsstation håller Trafikverket på att bygga nya plattformar för fjärrtåg och regionaltåg. Trafikverket bygger också en ny stationsbyggnad som förbinder Veddestabron med pendeltågets norra plattformsände. Den nya stationsbyggnaden, kommer att få en entré från Veddestabron och en entré från bussterminalen.

Den nuvarande bussterminalen kommer längre fram att flyttas för att ligga direkt intill den nya stationsbyggnaden. Det är Region Stockholms trafikförvaltning som ska bygga bussterminalen.

Veddestabron invigdes 2022, och byggdes av Trafikverket och Järfälla kommun. Bron förbinder Veddesta och Barkarbystaden i och med att den går över järnvägen (Mälarbanan) och E18.

Här är Trafikverkets webbplats om pågående arbeten i Barkarby.

Här är trafikförvaltningens webbplats.

Kontaktuppgifter:

  • Trafikverkets kontaktcenter, tel. 0771-921 921
  • Järfälla kommuns servicecenter, tel. 08-580 285 00
  • SL Kundtjänst, tel. 08-600 10 00.

Digitalt nyhetsbrev om Barkarby

Fyll i din e-postadress och klicka på ”Prenumerera” nedan för att få ett nyhetsbrev om vad som händer i utbyggnaden av Blå linje till Barkarby.

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om utbyggnaden av Blå linje till Barkarby

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.