Arbeten i Hammarby Sjöstad/Luma

I Luma byggs nya station Hammarby kanals södra stationsuppgång. Stationen blir en fysisk länk mellan Hammarby Sjöstad och innerstaden. Samtidigt möjliggörs god bytespunkt med tvärbanan som har hållplats vid Lumpaparken.

Aktuellt

Hammarby kanals södra stationsuppgång

Från entréplan leder rulltrappor och hiss ner till biljetthallen. Därifrån kommer en rulltrappa att ta dig ner till plattformen. Arbetsmomenten här innefattar spontning, jord och bergsschaktning och betongarbeten.

Arbetet beräknas pågå till preliminärt 2027, därefter tar installationsarbeten vid. Trafikstart är 2030. Resan härifrån till T-Centralen kommer att ta 6 minuter.

Klicka här för att läsa mer om arbetet

Ventilationsschakt- och byggnad

I Heliosgången och på Lumagatan byggs ventilationsschakt- och byggnad. Arbetet beräknas färdigställas mot slutet av 2024.

Klicka här för att läsa mer om arbetet

Tunneldrivning

Tunneldrivning sker norrut från Hammarby Sjöstad i riktning mot Södermalm och Hammarby kanals norra stationsuppgång på Katarina Bangata. Söderut pågår tunneldrivning i riktning mot Nacka för att kopplas samman med spåren från Sickla. 35 meter under Hammarby kanal pågår arbetet med plattformsutrymmet till den nya stationen.

Läs mer om tunneldrivningen från Sickla

Klicka här för att följa framdriften

Gul markering i bild visar arbetsområdet i Lumaparken. Klicka på bilderna för att göra de större.

Gula markeringar visar samtliga arbetsområden ovan jord i Hammarby Sjöstad och i Norra Hammarbyhamnen. Gul markering från Lumaparken visas även var arbetet sker under jord i rulltrappsschakt och blivande biljetthall.

Arbetstider

Arbeten ovan jord sker helgfri vardag kl. 07-19.

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.
Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–22. Arbetet kan förekomma helgtid 07–19 där arbetsmomentet inte överskrider riktvärdet för buller.

Därför pågår arbetet sent på kvällen

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Påverkan på området

Från arbetsområdet vid Hammarby Fabriksväg går en så kallad arbetstunnel, som används för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden, när den norra och södra stationsentrén till station Hammarby kanal byggs.

Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet körs västerut på Hammarby Fabriksväg och vidare ut på större vägar via Södra länken.

Det märks när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Desto djupare tunnlar är, ju mindre påverkan blir det på omgivningen. Däremot alstras fortfarande stomljud från borrning och sprängning.

Påverkas du av våra arbeten? Klicka här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.