Hammarby Sjöstad/Luma

Här hittar du information om våra arbeten i Hammarby Sjöstad och Luma.

Hammarby kanals södra stationsuppgång

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort via Södermalm och Hammarby Sjöstad. I Luma byggs nya station Hammarby kanals södra stationsuppgång. Stationen blir en fysisk länk mellan Hammarby Sjöstad och innerstaden. Samtidigt möjliggörs god bytespunkt med tvärbanan som har hållplats vid Lumpaparken. Entreprenaden utförs av Itinera på uppdrag av Region Stockholm.

Arbete under kanalen

Arbetet under kanalen innebär noggrann planering och något försiktigare framdrift, då det förekommer flera så kallade krosszoner, det vill säga ett långsträckt område där berggrunden krossats på grund av kraftiga rörelser, samt något sämre berg som måste beaktas utifrån såväl tekniska förutsättningar som miljödomskrav.

Läs mer om hur vi arbetar under vatten här

Tunneldrivning

Tunneldrivning sker norrut från Hammarby Sjöstad i riktning mot Södermalm och Hammarby kanals norra stationsuppgång på Katarina Bangata. Söderut pågår tunneldrivning i riktning mot Nacka för att kopplas samman med spåren från Sickla. 35 meter under Hammarby kanal pågår samtidigt arbete med plattformsutrymmet till den nya stationen.

Här kan du läsa mer om tunneldrivningen från Sickla

Följ framdriftskartan här

Station Hammarby kanal
Plattformen till nya station Hammarby kanal kommer att ligga ca 35 meter under kanalen, med en uppgång i Luma och en i Norra Hammarbyhamnen.

Ventilationsschakt- och byggnad

I Heliosgången och på Lumagatan byggs ventilationsschakt- och byggnad. Arbetena beräknas pågå preliminärt ca 12 månader.

Här kan du läsa mer om arbetet i Heliosgången och på Lumagatan

Här kan du läsa en artikel om ventilationens funktion i tunnelbanesystemet

Arbetet vid Hammarby Fabriksväg

Tidigare har en arbetstunnel sprängts fram till Luma. Arbetstunneln fungerar för in- och uttransporter av såväl maskiner som personal när den norra och södra stationsentrén till nya station Hammarby kanal byggs.

Arbetstider

Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall.
Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten i tunnlarna görs på helgfri måndag–fredag klockan 07–22. Arbetet kan förekomma helgtid 07–19 där arbetsmomentet inte överskrider riktvärdet för buller.

Här kan du läsa om varför arbetet ibland pågår sent på kvällen

Påverkan på området

Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet körs västerut på Hammarby Fabriksväg och vidare ut på större vägar via Södra länken.

Anmäl dig till vår sms-tjänst för sprängvarning här

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.