Nu har arbetet startat i Lumaparken

I Luma byggs nya station Hammarby kanals södra stationsuppgång.

Nyhet  Hammarby Sjöstad/Luma  2024-01-18
Bilden illustrerar arbetet som nu göra under och i Lumaparken

Arbetsområdet i Lumaparken är nu uppställt med stängsel. Det kommer senare att ersättas av plank med skyltning. Samtliga arbetsmoment kan tidvis medföra buller såväl inomhus som utomhus i byggnaderna närmast arbetsområdet.

Trädavverkning och spont

I mitten av januari kommer trädavverkning och jordprovtagning att ske, följt av spontning i början på april. Spontning innebär att en stödkonstruktion, så kallad spont, uppförs. Spontningen, som är det arbetsmoment som låter mest, planeras pågå i 10 dagar.

Därefter följer jord- och bergsschaktning, tätningsarbeten och betongarbeten. Arbetet utförs april-december kl. 07-19. Ovanstående arbetsmoment beräknas färdigställas mot slutet av 2024, därefter följer uppförande av stationsbyggnad och installationsarbeten under jord.

Sprängningar ovan och under jord

Samtidigt pågår sprängningar under Lumagatan för att spränga ut den blivande biljetthallen. Arbetet kommer allteftersom närmare ytan, vilket ökar bullernivåerna. Preliminärt mellan augusti och november kommer sprängningar att ske ovanifrån och ned för att färdigställa arbetet.

Utöver precis nämnda sprängningsarbeten ovanifrån och ned, planeras samtliga tunnelsprängningar i Hammarby Sjöstad att vara klara sommaren 2024.

Station Hammarby kanals södra stationsentré i Lumaparken

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.