Så bygger vi

Det tar ungefär 10 år att bygga ny tunnelbana. Arbetet kan delas in i tre faser.

Fas 1: Arbetstunnlar – klart!

För att kunna bygga spårtunnlarna under jord bygger vi först arbetstunnlar från ytan. Arbetstunnlarna används under hela byggtiden. Här transporteras maskiner, personal och bergmassor. Alla arbetstunnlar för de projekt som byggs just nu är klara.

Fas 2: Spårtunnlar och stationer

När arbetstunnlarna är klara börjar vi borra och spränga ut spårtunnlarna, plattformsrummen och utrymmena för till exempel rulltrappor och hissar. Vi bygger också biljetthallar, entréer och andra byggnader som behövs ovan jord.

Fas 3: Installationer och tester

Nu är det dags att lägga spår, installera signalsystem, bygga plattformar, montera rulltrappor och hissar och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system. Sedan kopplas den nya tunnelbanan ihop med dagens.

Annan metod mellan Fridhemsplan och Älvsjö

Just nu planeras det för en ny gul linje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Där kommer tunnelborrmaskin användas för att göra spårtunnlar.

Läs mer om hur tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö kommer att byggas

Se hur vi bygger

Så bygger vi nya tunnelbanan.
Så bygger vi tunnlar.
Bygga tunnel – en film för barn.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.