Så bygger vi

Det tar ungefär 10 år att bygga ny tunnelbana. Arbetet kan delas in i tre faser.

Fas 1: Arbetstunnlar

För att kunna bygga spårtunnlarna under jord bygger vi först arbetstunnlar från ytan. Arbetstunnlarna används under hela byggtiden. Här transporteras maskiner, personal och bergmassor.

Fas 2: Spårtunnlar och stationer

När arbetstunnlarna är klara börjar vi borra och spränga ut spårtunnlarna, plattformsrummen och utrymmena för till exempel rulltrappor och hissar. Vi bygger också biljetthallar, entréer och andra byggnader som behövs ovan jord.

Fas 3: Installationer och tester

Nu är det dags att lägga spår, installera signalsystem, bygga plattformar, montera rulltrappor och hissar och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system. Sedan kopplas den nya tunnelbanan ihop med dagens.

Se hur vi bygger

Så bygger vi nya tunnelbanan.
Så bygger vi tunnlar.
Bygga tunnel – en film för barn.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.