Om skada uppstår

Det är högst ovanligt att arbetet med nya tunnelbanan orsakar skador på byggnader. Men om du tror att en skada har uppstått på grund av tunnelbanearbetet är det viktigt att du anmäler det till oss.

Sprickor och skador i hus

Sprängningarna för nya tunnelbanan är dimensionerade för att vara säkra och inte skada omkringliggande byggnader. Därför är det väldigt ovanligt att vibrationer från sprängningarna orsakar skador eller sprickor på hus. Vanliga orsaker till sprickor är naturliga rörelser i byggnaden, ofta orsakade av årstidsväxlingar med förändrade nivåer av temperatur och fuktighet.

Anmäl skada

Arbetet med nya tunnelbanan utförs med största försiktighet och efter en mängd riktlinjer. Det är mycket ovanligt att det blir skador på fastigheter och egendom. Om du tror att arbetet med nya tunnelbanan har orsakat en skada, så är det viktigt att du anmäler det.

Anmäl en skada till oss via detta formulär

När vi har fått din anmälan, så inleder vi alltid en utredning. Om utredningen visar att arbetet har orsakat skadan, så har du rätt till ersättning.

Kriterier för ersättning

Det är miljöbalkens 32 kapitel som reglerar vilka skador som ersätts.

  • Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ, till exempel buller, vibrationer eller att det har blivit svårt att få tillträde till en affärslokal.
  • Du måste visa att en skada har uppstått, till exempel med fotografier på skadan, kvitton för utgifter, årsredovisningar med mera.
  • Du ska visa att skadan uppstått under tiden för våra arbeten.
  • Du ska visa att det är våra arbeten som har lett till skadan.
  • Du ska, inom rimliga gränser, ha försökt begränsa skadan, till exempel genom att försöka förhindra att skadan förvärras eller att det blivit följdskador, och så tidigt som möjligt ha anmält skadan.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.