Om skada uppstår

Arbetet med nya tunnelbanan utförs med största försiktighet och kontrolleras noggrant för att skador inte ska uppstå. Om skada ändå uppstår är det viktigt att du anmäler det till oss.