Blå linje till Södermalm

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort via Södermalm och Hammarby Sjöstad.

Det här bygger vi

Från Kungsträdgården förlängs tunnelbanan under Saltsjön med station Sofia i Stigbergsparken som första station. Sofia blir en viktig knutpunkt för framtidens resenärer. Söder om station Sofia delar sig tunnelbanan åt två håll, där ena linjen går mot Söderort och den andra mot Hammarby Sjöstad med slutstation Nacka. Station Hammarby kanal kommer att ligga under vattnet med en uppgång i Norra Hammarbyhamnen och en uppgång i Hammarby Sjöstad vid Luma. Byggtiden är 10 år och trafikstart är år 2030.

Blå linje förlängs från befintlig station Kungsträdgården via nya station Sofia på östra Södermalm till nya station Hammarby kanal i Hammarby Sjöstad. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Så långt har vi kommit

Kartan visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut och var arbetet sker kommande veckor på. Kartan avser Blå linje till Södermalm, Nacka och Söderort. Kartan uppdaterades 28 april 2023. Perioden avser maj 2023.

Från arbetsområdet på Blasieholmen sprängs tre tunnlar fram. Samtliga tre tunnlar befinner sig under Skeppsholmen.

På Södermalm befinner sig de tre norrgående tunnlarna under Saltsjön för att koppla spåren från Blasieholmen. Södergående sex tunnelfronter befinner sig i höjd med Vitabergsbergsparken och sprängs fram i olika takt.

I Hammarby Sjöstad sker arbete i den ena norrgående tunneln under Hammarby kanal under perioden. Den andra norrgående tunneln befinner sig i höjd med Ljusslingan och Hammarby kaj. Södergående tunnlar befinner sig mellan Korphoppsgatan och Styrbordsgatan.

Tunnlarna från Mårtensdal har nått Norra Hammarbyhamnen och sprängningar sker i höjd med Mjärdgränd.

Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.