Blå linje till Nacka

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort.

Det här bygger vi

Blå linje förlängs från Kungsträdgården och får två förgreningar. En söderut via Gullmarsplan och en österut till Nacka. Med nya stationer i Sickla, Järla och Nacka utvecklas flera viktiga knutpunkter i kollektivtrafiken. Arbetet med tunnelbaneutbyggnaden i Nacka startade i början av 2020. Byggtiden är 10 år och trafikstart är år 2030.

Blå linje förlängs österut från Kungsträdgården till Nacka. Vid de tre nya stationerna i Nacka utvecklas viktiga knutpunkter som stärker kollektivtrafiken i hela Stockholmsregionen. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Så långt har vi kommit

Kartan till höger uppdaterades 28 april 2023 och visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

Station Sickla

I Sickla pågår sprängningar i två riktningar, mot station Hammarby kanal i väster och station Järla i öster. Västerut ligger tunnelfronterna vid Sickla industriväg. Österut ligger tunnelfronten vid Alphyddevägen-Värmdövägen.

Station Järla

I Järla pågår arbetet med spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. I västergående har tunnelfronten passerat kyrkogården vid Nacka kyrka. Österut ligger tunnelfronten vid Birkavägen.

Station Nacka

Vid station Nacka pågår sprängningar västerut mot Järla. En tunnelfront ligger under Vikdalsvägen och tre fronter ligger under väg 222 och Skönviksvägen. Österut mot Skvaltan sprängs för närvarande endast små kompletterande sprängsalvor.

Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Informationsmaterial

När vi startar upp större arbeten skickar vi informationsbroschyrer till hushåll och verksamheter i närheten av våra arbeten. Här kan du ta del av de senaste broschyrerna.

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet vid station Nacka, februari 2023 (pdf)

Broschyr om arbetet i Järla, augusti 2022 (pdf)

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.