Blå linje till Nacka

För att skapa fler resmöjligheter och öka kapaciteten mellan norra och södra Stockholm byggs tunnelbanans Blå linje ut. Mellan Kungsträdgården och Nacka byggs flera nya knutpunkter för framtidens kollektivtrafik.

Det här bygger vi

Blå linje förlängs från Kungsträdgården och får två förgreningar. En förgrening går söderut via Gullmarsplan och en förgrening går österut till Nacka. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken mellan norra och södra Stockholm. Med nya stationer i Sickla, Järla och Centrala Nacka utvecklas flera viktiga knutpunkter. Trafikstart för Blå linje till Nacka är år 2030.

Blå linje förlängs österut från Kungsträdgården till Nacka. Vid de tre nya stationerna i Nacka utvecklas viktiga knutpunkter som stärker kollektivtrafiken i hela Stockholmsregionen. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Så långt har vi kommit

Kartan till höger uppdaterades 29 september 2023 och visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

Station Sickla

I Sickla pågår tunnelsprängningar i två riktningar, mot station Hammarby kanal i väster och station Järla i öster. Västerut ligger en tunnelfront under Uddvägen och en front under Nobelberget. Österut ligger tunnelfronterna i höjd med Saltsjöbanans Nacka station. Tunnelsprängningar pågår även för rulltrappsschakt mot Sickla stationshus.

Station Järla

I Järla pågår arbetet med spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. I västergående har tunnelfronten nått Finntorp. Österut pågår sprängningar i området mellan Eklidens skola, Järla skola och Nacka brandstation.

Station Nacka

Vid station Nacka pågår tunnelsprängningar västerut mot Järla och tunnelfronterna ligger mellan Nacka IP och Nacka stadshus. Sprängningar pågår även under Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum. Sprängningarna österut mot Skvaltan är helt avslutade.

Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Informationsmaterial

När vi startar upp större arbeten skickar vi informationsbroschyrer till hushåll och verksamheter i närheten av våra arbeten. Här kan du ta del av de senaste broschyrerna.

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Järla (mars 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet med tunneln mellan Sickla och Hammarby kanal (februari 2023). (pdf)

Broschyr om arbetet vid station Nacka, februari 2023 (pdf)

Broschyr om arbetet i Järla, augusti 2022 (pdf)

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.