Blå linje till Nacka

För att skapa fler resmöjligheter och öka kapaciteten mellan norra och södra Stockholm byggs tunnelbanans Blå linje ut. Mellan Kungsträdgården och Nacka byggs flera nya knutpunkter för framtidens kollektivtrafik. Trafikstart för Blå linje till Nacka planeras till år 2030.

Gå till Om Nyheter

Det här bygger vi

Blå linje förlängs från Kungsträdgården och får två förgreningar. En förgrening går söderut via Gullmarsplan och en förgrening går österut till Nacka. Utbyggnaden behövs för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken mellan norra och södra Stockholm. I Nacka byggs de tre nya stationerna Sickla, Järla och Nacka. Trafikstart för Blå linje till Nacka är år 2030.

Stockholms nya tunnelbana

Utbyggnaden via Södermalm och Hammarby Sjöstad

Utbyggnaden via Gullmarsplan och Slakthusområdet

Station Sickla

Mellan Sickla köpkvarter och Alphyddan byggs tunnelbanans station Sickla. Stationen ligger cirka 35 meter under marken. Vid hörnet av Sickla industriväg och Värmdövägen ska två entréer ligga i Sickla stationshus som byggs av Atrium Ljungberg. I andra änden av stationen byggs en entré mot Alphyddevägen och en entré i Sickla köpkvarter.

Pågående arbeten i Sickla
De nya stationerna i Nacka

Biljetthall i Sickla stationshus med entré från Tvärbanan och Saltsjöbanan. Bild: Region Stockholm/Sweco.
I en slänt mellan Birkavägen och Värmdövägen ska entréer till station Järla ligga. Bild: Region Stockholm/Sweco.

Station Järla

Invid Värmdövägen i Järla byggs två entréer till tunnelbanans station Järla. Stationen ligger cirka 25 meter under marken. En entré ska ansluta mot ett nytt torg vid Värmdövägen och en entré ska ansluta mot Birkavägen.

Pågående arbeten i Järla
De nya stationerna i Nacka

Station Nacka

Cirka 40 meter under väg 222 i höjd med Nacka Forum byggs tunnelbanans station Nacka. Vid Nacka Forum byggs en entré mot Vikdalsbron och en entré på andra sidan Vikdalsvägen vid den framtida planerade Stadsparken. Ytterligare en entré byggs mot Jarlabergsvägen.

Pågående arbeten vid station Nacka
De nya stationerna i Nacka

Biljetthall vid Jarlabergsvägen. Här skymtar hisshallen bakom spärrlinjen. Bild: Region Stockholm/Sweco.
Nackas framtida station som pryds med ett stort elefanthuvud på ena änden av plattformen.
Plattformen på station Nacka ska ligga cirka 40 meter under väg 222 i höjd med Nacka Forum. Bild: Region Stockholm/Sweco.

Vid Jarlabergsvägen når resenärerna plattformen med stora, snabba hissar. När avståndet mellan plattformen och gatunivån är stort bygger vi stora, snabba hissar eftersom det gör resan snabbare än med rulltrappor. I andra änden av stationen, där vi har entréer vid Nacka Forum, bygger vi vanliga hissar och rulltrappor.

Så fungerar snabbhissarna

Illustrationen visar hur stationens delar hänger ihop. Hissarna visas till vänster om plattformen i bild och rulltrappan till höger. Entréerna är markerade med T-symbolen. Området runt stationen utvecklas av Nacka kommun och är i planeringsskedet.

Konsten i tunnelbanan

Konsten är viktig i Stockholms tunnelbana och det finns konst på nästan alla dagens stationer. Den traditionen fortsätter, och alla nya stationer får ett helt eget konstnärligt uttryck. Varje station gestaltas av en konstnär som jobbar tätt tillsammans med arkitekter och ingenjörer.

Konstnärerna som har uppdraget att gestalta stationerna i Nacka är Anna Lerinder (Sickla), Cilla Ramnek (Järla) och Thomas Karlsson (Nacka).

Läs mer om konsten i nya tunnelbanan

Film om Cilla Ramneks arbete.
Film om Thomas Karlssons arbete.

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.