Färdigsprängt utanför Nacka Forum

Sista sprängningen har gått ovan jord vid Vikdalsbron, utanför Nacka Forum. Nu fortsätter arbetet med att bygga biljetthall till station Nacka.

Nyhet  Nacka  2024-03-25
Samma plats nu och i framtiden. Den vänstra bilden är tagen i mars 2024 och visar rulltrappsschaktet idag. Visionsbilden till höger visar den framtida biljetthallen. Den ska ligga vid hörnet av Vikdalsbron och Skvaltans väg. Bakom spärrlinjen skymtar rulltrapporna ner till plattformen.

Klart för biljetthall

I över ett års tid har nya tunnelbanan sprängt ovan jord utanför Nacka Forum. Nu har sista ovanjordssprängningen gjorts på arbetsområdet nedanför Vikdalsbron intill Skvaltans väg. På platsen ska det bli en biljetthall för station Nacka.

– Vi har sprängt cirka 16 meter ner från Skvaltans väg till botten av det som ska bli biljetthall. Nu kan vi börja bygga själva biljetthallen, berättar Theresa Millqvist, projektchef Blå linje till Nacka.

Från biljetthallen är det också utsprängt för en gångtunnel mellan de framtida entréerna och för rulltrappor ner till plattformen.

I Jarlaberg och Sickla fortsätter sprängningarna ovan jord under våren.

Betong – första steget i nästa fas

När sprängningarna är avslutade fortsätter utbyggnaden med betongarbeten.

– Betongen är stommen i alla byggnader. Vissa delar gjuter vi på plats och andra delar gjuts i fabrik innan de transporteras hit och lyfts på plats, berättar Theresa Millqvist.

Även inne i tunnlarna byggs betongkonstruktioner som till exempel plattformar, tunnelväggar och teknikutrymmen. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstarten är planerad till år 2030.

Läs mer

En gångtunnel på gång
Nytt genomslag i Nacka-tunnlarna
Tunnelsprängningarna klara mellan Järla och Centrala Nacka

Här grävs de sista sprängmassorna ut ur rulltrappsschaktet. I framtiden tar du
rulltrappan till station Nacka här.
Biljetthall i hörnet Skvaltans väg och Vikdalsvägen. Bakom spärrlinjen skymtar
rulltrappor ner till plattformen. Bild: Region Stockholm/Sweco.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.