Tunnelsprängningarna klara mellan Järla och Centrala Nacka 

Nu har sista tunnelsprängningen gått i Järla och centrala Nacka. Det betyder att tunnlarna är öppna hela vägen mellan station Järla och slutstationen Nacka.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan  2024-02-07
Två personer i gula kläder står framför en bergvägg. På väggen står det "Nacka 561 m" och en pil åt vänster samt "Järla 518 m" och en pil åt höger.
En milstolpe för Blå linje till Nacka. Nu är det tunnel hela vägen mellan Nacka och Järla. Foto: Region Stockholm

Sedan 2020 har tunnelsprängningarna varit en del av många Nackabors vardag. Genom borrning och sprängning har nya tunnelbanan arbetat sig fram i berget. Nu har tunnlarna kopplats ihop mellan stationerna Järla och Nacka. 

– Genomslag mellan två stationer är bland våra viktigaste milstolpar. Det är det som är målet med tunnelsprängningarna och en förutsättning för att bygget ska kunna gå in i nästa fas, säger Theresa Millqvist, projektchef för Blå linje till Nacka. 

Vid genomslaget där tunnlarna möts är det 561 meter till stationen i Nacka och 518 meter till den i Järla. Genomslaget markerar även slutet på en flera år lång period med tunnelsprängningar i Järla och Centrala Nacka. 

– Vi vet att tunnelsprängningarna periodvis har varit påfrestande för många Nackabor. Därför är det extra roligt att kunna berätta att tunnelsprängningarna nu är klara, från längst österut i Nacka och hela vägen till Finntorp, strax efter vår nya station i Järla,  säger Theresa Millqvist.  

Slutet av bergarbetet 

Vid station Nacka och i Sickla fortsätter sprängningarna ovan jord fram till våren. Det är hisschakt och rulltrappsschakt som sprängs ut. I Centrala Nacka återstår även att spränga ett antal mindre så kallade pumpgropar. De behövs för att ta hand om vatten från dränering i tunnlarna. De här sprängningarna är mycket mindre än tunnelsprängningar. 

I Sickla och på resten av Blå linje från Kungsträdgården till Nacka och Söderort fortsätter tunnelsprängningarna året ut.  

Betong – första steget i nästa fas 

Efter tunnelsprängningarna fortsätter utbyggnaden med betongarbeten och olika sorters mark- och VA-arbeten. Inne i tunnlarna förbereds även för alla kommande installationer. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart är år 2030. 

Gå till framdriftskartan för att se hur långt tunnelbygget har kommit.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00