Sista stora samrådet slut – nu ska synpunkterna sorteras

Nu är ytterligare ett steg på vägen mot byggstart klart för nya Gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Runt 300 synpunkter från både allmänhet och remissinstanser kom in under det sista stora samrådet.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan, Nyheter  2024-06-25
Person i gul byggjacka pekar på en karta.
Det kom in runt 300 synpunkter under sista stora samrådet. Foto: Liza Simonsson / Region Stockholm

Alla synpunkter kommer nu att gås igenom och sammanställas, för att säkerställa att ingen viktig information tappas bort. Synpunkterna är en del av underlaget när arbetet går vidare med planer och ansökningshandlingar.

–En sak som dykt upp är en del synpunkter på det arbetsområde vi behöver ha i Liljeholmen, med tankar om hur vi kan utforma vår arbetsplats med så lite påverkan som möjligt för omgivningen. Det är just för att få in sådant här som vi har samråd, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan till Älvsjö.

Synpunkter och idéer från samråd ska tas om hand och jobbas vidare med. En del får nöja sig med att få veta varför det inte går att göra som de hade önskat, medan andra synpunkter kan jobbas in i planerna.

–I höst kommer vi att lägga ut en samrådsredogörelse med svar på synpunkterna på hemsidan. Vi jobbar också vidare med järnvägsplanen och visar upp den ytterligare en gång för sakägare och remissinstanser, innan vi skickar den till Trafikverket för fastställelse, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan till Älvsjö.

Parallellt med arbetet med järnvägsplanen färdigställs ansökan om miljötillstånd, som sedan skickas till mark- och miljödomstolen för prövning.

–Om vi upptäcker att vi behöver göra större förändringar på någon plats kan det hända att vi behöver ha ytterligare något mycket lokalt samråd, men annars är ett kapitel slut nu, och vi som jobbar med Gula linjen har tagit ett stort kliv vidare i planeringsprocesserna, säger Johan Brantmark.

Här kan du läsa mer om de vanligaste synpunkterna.

Gula linjen sträcker sig från centrala Stockholm och genom de genom de sydvästra delarna. Längs med linjen ska 48 500 bostäder byggas, där många människor så småningom kan flytta in nära effektiv och hållbar kollektivtrafik. Linjen avlastar både T-Centralen och Röda linjen. 

På samrådet presenterades exakt var Region Stockholm föreslår att de sex stationerna ska ligga och hur de ska se ut, var depån föreslås ligga och vilka arbetsområden som behövs för byggskedet. Dessutom fanns information om de olika byggmetoderna, hur de påverkar omgivningen och miljöpåverkan på till exempel grundvattnet och naturen.  

Här kan du läsa samrådshandlingarna

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00