En vecka kvar – här är vanligaste synpunkterna hittills 

Just nu pågår det sista stora samrådet för den nya gula linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Cirka 140 synpunkter har redan kommit in. Du har till den 19 juni på dig att säga vad du tycker.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2024-06-14
Kollage med gula linjen och pratbubblor mot gul bakgrund.

På samrådet presenteras exakt var Region Stockholm föreslår att stationerna ska ligga och hur de ska se ut, var depån föreslås ligga och vilka arbetsområden som behövs för byggskedet. Dessutom finns det information om de olika byggmetoderna, hur de påverkar omgivningen och miljöpåverkan på till exempel grundvattnet och naturen.   

– Nu har vi haft fyra Öppna hus, i flera av de områden där vi kommer att märkas när vi börjar bygga. Totalt kom lite drygt 300 personer och det är alltid lika roligt att träffa människor och höra deras frågor och synpunkter, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö. 

Johan Barntmark,
Johan Brantmark.

Förutom nyfikenhet och intresse för vad som är på gång så var det några saker som besökarna ville prata extra om och som flera även har lämnat in synpunkter på.  

– Många ville prata om placeringen av arbetsområdet i Trekantsparken i Liljeholmen. Även placeringen av stationerna och varför vi kommer att bygga stationer med en uppgång på mitten istället för en i vardera ände har det kommit synpunkter om. Och som vanligt innan ett bygge drar igång är det en hel del frågor och oro kring hur mycket vi kommer att påverka omgivningen, säger Johan Brantmark. 

Ta del av alla handlingar och läs allt om samrådet 

Placeringen av en arbetstunnel till Fridhemsplan blev klar precis före samrådet. Även där kommer det in en hel del synpunkter.  

– Många vill skriva in och säga att det var ett bra val av oss, men det är även en del som tycker att det är fel placering och inte vill ha en tunnel från Lindhagensplan, säger Johan Brantmark. 

När samrådstiden gått ut den 19 juni börjar arbetet med att sammanställa alla synpunkter från både allmänhet och remissinstanser.   

– Vi säkerställer att vi inte har missat någon viktig information. Synpunkterna är en del av underlaget när vi jobbar vidare med planer och ansökningshandlingar. Efter granskning av järnvägsplanen, då den återigen går ut till sakägare och remissinstanser, skickar vi den till Trafikverket för fastställelse och vår ansökan om miljötillstånd skickas till mark- och miljödomstolen för prövning, säger Johan Brantmark.    

Gula linjen sträcker sig genom de sydvästra delarna av Stockholm. Längs med linjen ska 48 500 bostäder byggas där många människor så småningom kan flytta in nära effektiv och hållbar kollektivtrafik. Linjen avlastar dessutom både T-Centralen och Röda linjen.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.