Tillfällig vistelse

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut, men vi gör vad vi kan för att ditt vardagsliv ska fungera under hela byggtiden. I vissa fall kan våra arbeten tidvis störa så mycket att du som boende kan behöva tillfällig vistelse.

Kontakta oss för tillfällig vistelse eller annan hjälp

Blir du störd av arbetena ska du kontakta oss. Fyll i formuläret ”anmäl störning”. Om du har frågor är du välkommen att kontakta SL:s kundtjänst.

När vi har fått din störningsanmälan, så utreder vi om det bullrar mer än vad som är tillåtet. Det vill säga att det låter mer än riktvärdena i vår miljödom. Sedan kan vi göra åtgärder i flera steg.

Så utreder eller åtgärdar vi störningar

  • Vi kan komma ut till dig och göra mätningar på plats eller utföra kompletterande mätningar på arbetsområdet. Första åtgärderna vid dessa störningar är att försöka dämpa dem vid källan eller byta arbetsmetod.
  • Fungerar inte detta så ser vi om det finns något ytterligare vi kan göra hemma hos dig under störningsperioden.
  • Som en sista utväg erbjuder vi tillfällig vistelse, antingen under dagtid eller under hela störningsperioden. Det beror på typ av arbeten och vilka tider vi arbetar.

Tillfällig vistelse vid långvarigt buller för dig som är hemma

Det mest bulleralstrande arbetet utförs under dagtid, så tillfällig vistelse är ett komplement till din bostad för dig som är hemma på dagarna eller som har särskilda behov.

Vi erbjuder tillfällig vistelse om bullret överskrider riktvärdena i våra miljödomar i fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod.

Du erbjuds inte tillfällig vistelse om du enbart hör sprängningsbuller. Sprängladdningar som skjuts av nere i berget skapar vibrationer och buller. Ljudet är snabbt övergående och varar bara några sekunder. Ovan mark kan du höra laddningarna som en dov åskknall. Du som vill kan bli uppringd eller få ett sms som förvarning innan vi spränger. 

Anmäl dig till sms-tjänsten

Brev till dig som riskerar störning

Innan arbetet börjar görs prognoser över var och hur mycket det kommer att störa. Där vi riskerar att överskrida riktvärden för buller skickar vi ut ett brev till berörda hushåll med information och erbjudande om tillfällig vistelse. Utskicket görs senast tre veckor innan vi bedömer att störningen kan uppstå.

Att du får detta informationsbrev betyder inte att en tillfällig vistelse behöver bli aktuell för dig. I många fall är våra prognoser väl tilltagna och den faktiska störningen blir ofta mindre än befarat.

Olika sorters tillfällig vistelse

Vi har olika lösningar för tillfällig vistelse och dessa varierar beroende på störning och geografiskt område. Det kan till exempel vara bostadsmoduler, hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell. Vi försöker att hitta lösningar som är anpassade efter individuella behov. Vi försöker också att erbjuda tillfällig vistelse i närheten av hemmet när det är möjligt.

Läs mer: Balansgång mellan framdrift och vardagsliv

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.