Tillfällig vistelse

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut, men vi gör vad vi kan för att ditt vardagsliv ska fungera under hela byggtiden. I vissa fall kan våra arbeten tidvis störa så mycket att du som boende kan behöva tillfällig vistelse.

Kontakta oss för tillfällig vistelse eller annan hjälp

Blir du störd av arbetena ska du kontakta oss. Fyll i formuläret ”anmälan om störning eller tillfällig vistelse”. Har du frågor, välkommen att kontakta SL Kundtjänst.

När din störningsanmälan inkommit utreds om det bullrar mer än vad som är tillåtit. Det vill säga att det låter mer än riktvärdena i vår miljödom. Eventuella åtgärder kan göras i flera steg:

Så utreder eller åtgärdar vi störningar

  • Vi kan komma ut till dig och göra mätningar på plats eller utföra kompletterande mätningar på arbetsområdet. Första åtgärderna vid dessa störningar är att försöka dämpa dem vid källan eller byta arbetsmetod.
  • Fungerar inte detta ser vi om det finns något ytterligare vi kan göra hemma hos dig under störningsperioden.
  • Som en sista utväg erbjuder vi tillfällig vistelse, antingen under dagtid eller under hela störningsperioden. Det beror på typ av arbeten och arbetstider.

Tillfällig vistelse vid långvarigt buller för dig som är hemma

Det mest bulleralstrande arbetet utförs under dagtid. Tillfällig vistelse är ett komplement till din bostad för dig som är hemma på dagarna, till exempel om du är föräldraledig, pensionär eller har särskilda behov.

Tillfällig vistelse erbjuds om bullret överskrider riktvärdena i våra miljödomar fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod.

Du erbjuds inte tillfällig vistelse om du enbart hör sprängningsbuller. Sprängladdningar som skjuts av nere i berget skapar vibrationer och buller. Ljudet är snabbt övergående och varar bara några sekunder. Ovan mark kan du höra laddningarna som en dov åskknall. Du som vill kan bli uppringd eller få ett sms som förvarning innan varje sprängning.

Anmäl dig till sms-tjänsten

Brev till dig som riskerar störning

Innan arbetet börjar görs prognoser över var och hur mycket det kommer att störa. Där det finns risk för överskridanden av riktvärdet för buller skickas ett brev ut till berörda hushåll med information och erbjudande om tillfällig vistelse. Utskicket görs senast tre veckor innan vi bedömer att störningen kan uppstå.

Att du får detta informationsbrev betyder inte att en tillfällig vistelse behöver bli aktuell för dig. I många fall är prognoserna väl tilltagna och den faktiska störningen blir ofta mindre än befarat. Därför kan det vara värt att avvakta och se hur du upplever påverkan av det aktuella arbetet. Har du en gång fått brev om tillfällig vistelse gäller detta även för framtida arbetsmoment som kan överskrida riktvärden.

Olika sorters tillfällig vistelse

Det finns olika lösningar för tillfällig vistelse och dessa varierar beroende på störning och geografiskt område. Det kan till exempel vara bostadsmoduler, hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell. Vi försöker att hitta lösningar som är anpassade efter individuella behov och försöker även erbjuda tillfällig vistelse i närheten av hemmet, där det är möjligt.

Läs mer: Balansgång mellan framdrift och vardagsliv

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.