Högdalen

I Högdalens industriområde pågår arbetet med att bygga ut Högdalsdepån och att ansluta depån till den planerade tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen.

Kartan visar planerad utbyggnad i Högdalen.

Arbeten i området

I Högdalens industriområde pågår arbetet med att bygga ut Högdalsdepån. Många nya hus ska byggas inne på depåområdet. För att få plats med de nya husen utvidgas området ungefär 30 meter söder ut.

Vid Kvicksundsvägen på depåns östra sida byggs entrén till den nya tunneln som ska ansluta Högdalsdepån till Grön linjes Farstagren.

Bilden visar arbetet med utbyggnaden av depåområdet från ovan.

Påverkan

Den största delen av arbetet sker inne på det befintliga depåområdet. Men utbyggnaden märks också utanför. Sprängarbeten och borrning av rörspont, en slags stödjande konstruktion, kan bullra och upplevas som störande om man befinner sig i närheten. Utsprängt berg som körs bort från området kan innebära ökad trafik på vägarna.

Arbeten med den nya tunnelentrén vid Kvicksundsvägen.

Arbetstider

Vi utför bullrande arbeten ovan jord vardagar klockan 07–19 och under jord vardagar klockan 07–22. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Sprängningar

Vi utför sprängarbeten under ovan jord vardagar klockan 07–19 och under jord vardagar klockan 07–22. I vissa fall kan sprängarbeten även ske på helger. Anmäl dig till spränginformation på sms.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på nyatunnelbanan.se/nyhetsbrev och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Digitalt nyhetsbrev utbyggd Depå

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.