Så ska Kvicksundsvägen ledas om

Kvicksundsvägen påverkas när nästa byggetapp i Högdalen startar under hösten.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2023-08-29
Kartan visar hur trafiken leds om när arbeten görs i Kvicksundsvägen.

I Högdalens industriområde pågår arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån. Som en del i arbetet byggs en ny anslutning till depån under Kvicksundsvägen. Bygget av anslutningen går nu in i nästa etapp. Det innebär att Kvicksundsvägen delvis kommer att ledas om så att arbeten kan göras i vägbanan.

Omledningen börjar gälla från och med slutet av september. Mellan oktober och december kommer spontarbeten att göras. Mellan februari och april nästa år genomförs sprängningar. Spontning och sprängning är bullrande arbeten som låter mycket. Därefter kan tunneln byggas och vägen återställas. Den ordinarie vägsträckan öppnar igen under början av 2025.  

Så här såg det ut öster om Kvicksundsvägen i juli 2023. Vy mot väster.

Högdalsdepån byggs ut    

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om de nya tågen ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.     

Titta: Ny film förklarar utbyggd depå 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.