Framsteg i rask takt

De senaste månaderna har flera viktiga milstolpar nåtts i arbetet med tunnelbanan till Nacka. Tunnlarna kopplas ihop med varandra och rulltrappsschakten till biljetthallarna är utsprängda.

Nyhet  Nacka  2024-05-31
Bilden visar arbeten vid rulltrappsschaktet i hörnet av Vikdalsbron och Skvaltans väg. I framtiden tar du rulltrappan till station Nacka här.
Bilden visar arbeten vid rulltrappsschaktet i hörnet av Vikdalsbron och Skvaltans väg. I framtiden tar du rulltrappan till station Nacka här.

Arbetet med att borra och spränga för tunnelbanan har pågått i flera år. De senaste månaderna har nya tunnelbanan fått flera genomslag i tunnlar, hisschakt och rulltrappsschakt. Genomslag innebär att man kopplar ihop tunnlar med varandra, eller att man får en öppen passage hela vägen nerifrån tunnlarna och upp till markytan.

– Genomslag är bland våra viktigaste milstolpar. Det är det som är målet med tunnelsprängningarna och en förutsättning för att bygget ska kunna gå in i nästa fas, säger Theresa Millqvist, projektchef för Blå linje till Nacka.

Theresa Millqvist, projektchef Blå linje till Nacka
Theresa Millqvist

Färdigsprängt Nacka–Järla–Sickla

Genomslagen betyder att tunnelsprängningarna är avslutade från ändstationen Nacka, förbi de framtida stationerna Järla och Sickla. I mindre delar av tunnelsystemet för Blå linje till Nacka och Söderort återstår sprängningsarbeten. De sprängningarna fortsätter året ut. Se var på kartorna som visar sprängarbetet under jord.

Plats för hissar och rulltrappor

Vid stationerna Sickla, Järla och Nacka är även rulltrappsschakten utsprängda. Här ska rulltrappor och hissar så småningom installeras. I Jarlaberg och i Sickla planeras sprängningarna i hisschakt och ovan jord att avslutas i sommar.

Betong – första steget i nästa fas

Allt eftersom sprängningarna blir klara fortsätter utbyggnaden med betongarbeten.

– Betongen är stommen i alla byggnader. Vissa delar gjuter vi på plats och andra delar gjuts i fabrik innan de transporteras hit och lyfts på plats, berättar Theresa Millqvist.

Mycket arbete kvar

I tunnlarna pågår även installationer, mark- och VA-arbeten. Därefter ska alla byggnader och tillhörande konstruktioner byggas klart ovan och under jord. Spår, el och olika tekniska system ska installeras och testas innan tunnelbanan kan tas i drift. Trafikstart för Blå linje till Nacka är år 2030.

Läs mer

Betong lägger grunden för ny tunnelbana

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.