Betong lägger grunden för ny tunnelbana

Samtidigt som arbetet med att spränga ut tunnlar och stationer pågår för fullt har arbetet med att omvandla de kala bergrummen till färdig tunnelbana börjat. Det första steget: massor av betong.

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2024-04-12
Bergrum där gjutning pågår. Armeringsjärn sticker upp och en arbetare i gula kläder jobbar.
Här pågår gjutning av ett ventilationsutrymme på station Sofia. Foto: Region Stockholm

De råa ytorna ser kanske inte mycket ut för världen och de kommer sällan synas i den färdiga tunnelbanan. Men betongen utgör grunden för att så småningom kunna fortsätta bygga biljetthallar och plattformar och få rulltrapporna på plats.

Just nu pågår betonggjutning längs alla nya linjer och det som gjuts är till exempel tunnelväggar, teknikbyggnader, pumpgropar, grunden till stationsbyggnader, rulltrappsschakt, biljetthallar och ventilationsbyggnader ovan jord.

– Produktionsprincipen är samma för alla betongkonstruktioner, säger Thomas Emilsson, byggledare för betong- och stålkonstruktioner.

Thomas Emilsson.

Att gjuta betong i tunnel

– Man bygger en form av trä och fixerar armeringsjärn i den, innan den slutligen fylls med betong. På 3–4 dagar har betongen härdat och formen kan monteras ner.

– Det finns både fördelar och nackdelar med att gjuta betong i en tunnel. Man har alltid tak över huvudet och temperaturen nere under jord är nånstans mellan 10 och 14 grader året runt. Men ovan jord kan man ta hjälp av en hög kran för att flytta på de tunga armeringsjärnen.

– Det tar mycket längre tid att få byggmaterialet på plats i tunnlarna, berättar Thomas Emilsson.

För den som bor ovanpå tunneln märks betongarbetet mindre än när det borras och sprängs för själva tunnlarna.

– Men det finns fortfarande en hel del arbeten som hörs. Till exempel jobbar vi med att borra hål för de många bultar som behövs i nästa skede, när vi ska fästa innertak och andra installationer, betonar Thomas Emilsson.

Läs mer om installationsbultar här.

Mycket som pågår samtidigt

Under året kommer även biljetthallar och teknikbyggnader att börja växa fram ovan jord, i till exempel Solna, Nacka och Slakthusområdet.

– I år kan man verkligen säga att vi gör mycket samtidigt i många projekt – vi spränger berg och bygger stationer och förbereder alla tunnlar och bergrum för att vi så småningom ska kunna påbörja nästa fas: dra el, lägga spår, montera hissar och rulltrappor, säger Thomas Emilsson.

När alla installationer är klara är det dags att testa alla tekniska system, innan tågen kan börja rulla med resenärer ombord.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00