Plötsliga borrarbeten väcker frågor

Det är lugnt och stilla. Då bryts tystnaden av ett dovt surrande. Vad är det som låter? Tunneln är väl klar för länge sedan?

Nyhet  Barkarby, Nacka, Nya tunnelbanan, Nyheter, Utbyggd depå i Högdalen  2024-04-04
Gul borrigg i tunnel
Borrigg i tunneln vid Hökarängen. När tunneln är klar är det många hål för bultar som ska borras. Foto: Region Stockholm

Ja, varför låter det igen? Det är en fråga många ställer sig när borrljud på nytt letar sig upp i lägenheten nedifrån berget, trots att tunneln under huset är färdigsprängd.

– Det beror på att det fortfarande återstår många arbetsmoment innan tunneln är färdig tunnelbana. Allt vi installerar i tunneln måste fästas i berget och det innebär att vi behöver borra hål för bultar som ska hålla sakerna på plats, säger Linnéa Ragnardotter, byggledare på nya tunnelbanan.

Grundare borrhål

När man borrar i samband med sprängning är hålen vanligtvis mellan 5 och 25 meter djupa. Borrhålen för installationer är betydligt grundare, ofta under en meter. Det betyder att varje hål går snabbare att borra och att man inte borrar lika länge på samma ställe.

– När vi jobbar med att spränga ut tunneln kan vi borra under samma hus i flera veckor. Vid installationer kan det handla om allt mellan några timmar här och där, till att vi står på samma ställe i en vecka eller mer. Om det finns risk att vi överskrider våra riktvärden för buller under så lång tid har man såklart rätt till tillfällig vistelse, säger Linnéa Ragnardotter.

Svårt med exakta tidplaner

Borrarbetet för installationer görs när det blir luckor i schemat och där det behövs. Om en borrigg är ledig kan man köra den till ett ställe där det behövs bultar och jobba ett tag. Det här gör att det är svårt att förutse när och var och när det ska borras, och även när man är helt klar i ett område.

– När vi kan utnyttja tidsluckorna och jobba effektivt blir hela arbetet klart snabbare, avslutar Linnéa Ragnardotter.

Läs mer om vilka arbetstider som gäller i ditt område under ”Här bygger vi” i toppmenyn.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00