Försenad start för bullrande arbeten vid Veddestavägens uppgång

Aktuellt  Veddesta  2024-05-08

Vi bygger en tunnelbaneuppgång intill Veddestavägen, vid före detta Veddesta centrum.

Försenad start

Bullrande arbeten kommer att utföras i Veddesta.

Starten för detta beräknades till vecka 19, men flyttas nu fram. Så snart vi har närmare info om när, kommer det att finnas här.

Bullerdämpande åtgärder kommer att ske, men arbetet kommer ändå att höras för dig som bor eller arbetar i närområdet.

När arbetet är i gång utförs det helgfria vardagar klockan 07.00–19.00 och beräknas pågå under 2–3 veckor.

Karta där arbetsområdet för kommande tunnelbaneuppgång vid Veddestavägen är inringat med en röd ring.Den röda markeringen visar arbetsområdet där vi bygger en tunnelbaneuppgång och bullrande arbeten kommer att utföras.  

 

 

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.