Bullrande arbeten vid Veddestavägens uppgång

Aktuellt  Veddesta  2024-06-10

Vi bygger en tunnelbaneuppgång intill Veddestavägen, vid före detta Veddesta centrum. Vissa arbetsmoment – bland annat pålning – kommer att höras för dig som bor eller arbetar i närområdet.

Bullrande arbeten pågår till och från under sommaren

Vecka 25 beräknas bullrande arbeten starta igen i Veddesta. Vi kommer under 1–2 veckors tid att utföra pålning. Pålningsarbetet planeras sedan att efter ett uppehåll fortsätta igen under julimånad.

Arbetet utförs helgfria vardagar klockan 07.00–19.00.

Karta där arbetsområdet för kommande tunnelbaneuppgång vid Veddestavägen är inringat med en röd ring.

Den röda markeringen visar arbetsområdet där vi bygger en tunnelbaneuppgång.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.