Sommarens arbeten vid Sockenplan

Aktuellt  Sockenplan  2024-06-18

Arbetet med tunnelbanan pågår under sommaren. Det kommer bland annat pågå betongarbeten, vägarbeten (Palmfeltsvägen) samt jordschaktsarbeten innanför sponten söder om Palmfeltsvägen.

Bilden visar två arbetsområden vid Sockenplan
På bilden syns spår- och servicetunnlar från Slakthusområdet som kopplas ihop med nya tunnlar under jord. Servicetunneln mynnar ut vid Enskedevägen.

Det är uppehåll i tunnelsprängningar mellan Sockenplan och Slakthusområdet v 29-30. Allt berg beräknas utsprängt under året.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.