Så ska tunnelbanans entré vid Alphyddevägen se ut

Tunnelbanans entréer och biljetthallar i Nacka färdigställs i etapper fram till trafikstart 2030. I korsningen vid Alphyddevägen och Värmdövägen ska en entrépaviljong till station Sickla ligga.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Sickla  2023-10-17
Bilden visar entré till station Sickla från korsningen Värmdövägen-Alphyddevägen. Bild: Region Stockholm/Sweco

När tunnelbanan stannar i Sickla i framtiden beräknas omkring 1300 resenärer resa via stationen varje timme under rusningstrafik. Stationen nås från fyra olika entrélägen i Sickla.

Station Sickla får fyra entréer, två i varje ände av köpkvarteret.

I korsningen vid Alphyddevägen och Värmdövägen ska en entrépaviljong till tunnelbanan ligga. Därifrån tar sig de framtida resenärerna ner till plattformen och tunnelbanetågen.

Delvis temporär lösning

Paviljongen får en sockel av rödsvart granit och fasad av träpanel. På sikt ska paviljongen byggas in i ny bebyggelse. Då blir tunnelbanans entrépaviljong en del av sockelvåningen i ett flervåningshus. I samband med det ska delar av fasaden att bytas ut. Hur det ska se ut då är inte klart i dagsläget. Nacka kommuns arbete med utveckling av området är i planeringsskede.

Smidig passage mellan entréer

Själva biljetthallen ligger en våning ner – under Värmdövägen – och den nås både från entrén vid Alphyddevägen och från en entré i Sickla köpkvarter. Gången mellan de två entréerna ligger utanför tunnelbanans biljettspärrar och kan alltså passeras utan biljett. Vid entrén i Sickla köpkvarter planerar Nacka kommun ett nytt flervåningshus.

Sickla stationshus

I andra änden av stationen, i hörnet vid Värmdövägen och Sickla industriväg, bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus. Där ska de två västra entréerna till station Sickla ligga. En av stationshusets entréer ligger i direkt anslutning till Tvärbanan och Saltsjöbanan. Den andra entrén ligger vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan. I botten av stationshuset ligger tunnelbanans biljetthall.

Läs mer

Sickla stationshus – här bygger Atrium Ljungberg de två västra entréerna till station Sickla

Traversen – här planerar Nacka kommun ett flervåningshus i anslutning till Sickla köpkvarter som ska inrymma den sydöstra entrén till station Sickla.

Bakaxeln – här planerar Nacka kommun kvarteren där tunnelbanans entré vid Värmdövägen och Alphyddevägen ska ligga.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.