Så blir det bra klimat under jord

Här och var längs med alla nya tunnelbanesträckor behövs ventilation mellan tunnlarna och marken. En del ventilationsbyggnader sticker upp som torn, andra smälter in i omgivningen – och ibland syns bara ett galler i marken.

Nyhet  Hållbarhet, Nya tunnelbanan  2023-09-20

Ventilationen mellan tunnelbanan och markytan skapar en behaglig och trygg miljö för alla som reser med tunnelbanan.  

 – När tågen kör i tunnlarna skapas ett lufttryck. Tack vare ventilationen kan vi till exempel styra luftflödet och undvika att det blir dragigt i stationsutrymmena under jord. En trevligare miljö för alla som reser med tunnelbanan helt enkelt, säger Jan Skagerström, sakkunnig inom vvs hos Region Stockholm.   

Jan Skagerström, sakkunnig vvs.

Det kallas för tryckutjämning och lösningen finns redan i dagens tunnelbana. Det finns också ventilation som leder in eller ut luft till tunnelbanan. Oavsett funktion utformas ventilationsanläggningarna utifrån förutsättningarna på platsen. 

– De kan vara höga eller låga, integrerade i en fasad eller som ett galler i marken, säger Jan Skagerström.   

Så här ser ventilationen ofta ut, en låg betongram med ett galler ovanpå. Här vid Akalla station kommer ventilationen att byggas om nu när Blå linje byggs ut.  

Hem för fåglar och insekter 

Längs med nya tunnelbanan byggs också ventilation med en utformning som sticker ut. Mellan Barkarbystaden och Akalla kommer ett ventilationstorn att fungera som ett fågeltorn. Och på den gamla Kolerakyrkogården nära Gullmarsplan blir ett ventilationstorn hotell för insekter.

Läs mer:

Fåglar får boplats över nya tunnelbanan

Möjligheter till liv på gammal kyrkogård

Mellan Barkarbystaden och Akalla byggs ett ventilationstorn som även ska bli hem för fågelarten tornseglare. Illustration: Region Stockholm/White Arkitekter

Kan luften som kommer ut från tunnelbanan vara skadlig att andas in?  

– Luften är ofarlig och bidrar inte till någon försämring av miljön ovan jord. Vår ventilation kommer att klara alla krav på partikelhalter som finns, säger Hanna Novakovic, hållbarhetschef på Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana.   

När luften från tunnelbanan kommer upp ur ventilationsschakten ovan jord sprids den fort och blandas med all annan luft som rör sig i staden.   
  
– Att fler får möjlighet att välja bort bilen och resa kollektivt med nya tunnelbanan kommer att bidra till bättre luft ovan jord. Biltrafiken påverkar luften betydligt mer, säger Hanna Novakovic.   

Hanna Novakovic, hållbarhetschef.
Foto: Thomas Henrikson 
 
Visionsbilder med plattform under jord och ventilationstorn ovan jord.
Illustration insektshotell: Region Stockholm/Sweco 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00