Nattarbeten på Karlbergsvägen

Aktuellt  Hagastaden, Vasastaden  2024-06-12

Uppdaterad information om nattarbeten på Karlbergsvägen

Arbeten pågår med att flytta ledningar i gatan för de två utrymningsvägar som ska byggas på Karlbergsvägen.  För att påverka trafiken och framkomligheten runt platserna så lite som möjligt behöver vi göra de arbetena på nätterna.

Till och med vecka 30 kommer vi arbeta nätter mot måndag till torsdag vid båda arbetsplatserna. Vecka 31-33  gör vi ett sommaruppehåll och då pågår inga arbeten vid utrymningsvägarnaUnder vecka 29-30 pågår inga arbeten med att borra och spränga i tunnlarna.

Nattarbeten på Karlbergsvägen 23-27

  • Vecka 25: Rivning och sågning av asfalt.
  • Vecka 26-29: Schakt- och ledningsläggningar i gatan.
  • Vecka 30: Återställning och avetablering av körbroar på Karlbergsvägen.

Nattarbeten på Karlbergsvägen 48-50

  • Vecka 25-26: Fortsatt arbete med ledningsläggningar i gatan
  • Vecka 27: Ledningsläggningar i trottoar utanför arbetsområdet
  • Vecka 28: Ledningsläggningar i trottoar. Asfaltering av gatan och avetablering av körbroar.
  • Vecka 29-30: Återfyllning av ledningsschakter i trottoar.

Efter sommaruppehållet planeras ledningsomläggningarna fortsätta  dagtid. Våra ordinarie arbetstider är som regel måndag-fredag klockan 07-19. Om nattarbeten behöver göras under enstaka nätter kommer ett sms att skickas till berörda hushåll.

Om du blir störd
Vi gör vad vi kan för att ditt vardagsliv ska fungera under byggtiden.
I vissa fall kan våra arbeten tidvis störa så mycket att du som boende kan behöva tillfällig vistelse.

Läs mer om tillfällig vistelse och hur du kontaktar oss om du blir störd

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.