Kompletterande sprängningar ovan jord vid väg 222 nedanför Vikdalsbron

Aktuellt  Centrala Nacka  2024-04-17

På fredag 19 april och måndag 22 april görs kompletterande sprängningar inne på tunnelbanans arbetsområde mellan väg 222 och Skvaltans väg, nedanför Vikdalsbron.

Sprängtiderna är klockan 10 och 14.

De kompletterande sprängningarna görs efter inmätning av berget då det framkom att det återstår lite berg att spränga bort.

Säkerhetsavstängning när vi spränger

Sprängningar ovan jord innebär kortare avstängning runt arbetsområdet och stopp i trafiken. Stoppen är korta och varar i cirka 5–10 minuter i samband med varje sprängtillfälle.

Även gång- och cykeltrafik stoppas förbi området.

Sms-utskick

30 minuter före sprängning skickas sms-varning ut. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Varning för sprängning

I samband med sprängningar ovan jord hörs varningssignaler.

Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.