Sprängningar ovan jord i Jarlaberg

Aktuellt  Centrala Nacka  2023-07-04

Efter en periods uppehåll återupptas sprängningarna ovan jord i Jarlaberg. Nu har arbetet kommit så långt att det är dags att börja spränga ut hisschaktet.

Sprängningarna på tunnelbanans arbetsområde ovan jord i Jarlaberg börjar igen i juli och kommer att pågå till hösten 2023.

Säkerhetsavstängning när vi spränger

Sprängningar ovan jord innebär i de flesta fall kortare avstängningar runt området och stopp i trafiken. Stoppen är korta och varar i cirka 5–10 minuter i samband med varje sprängtillfälle.

Beroende på var vi spränger och sprängningens storlek kan Jarlabergsvägen och Skönviksvägen påverkas av kortare avstängningar. Även gång- och cykeltrafik stoppas förbi området.

Sprängtider ovan jord

När trafiken påverkas av sprängningarna har vi fasta sprängtider. I Jarlaberg är sprängtiderna:

Måndag–torsdag klockan 10, 14 och 19
Fredag klockan 10

Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Varning för sprängning

I samband med sprängningar ovan jord hörs varningssignaler.

Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

Mer information

I Nacka spränger vi ovan jord för tunnelbanan även vid Vikdalsvägen och i Järla.

Sprängningar ovan jord vid Vikdalsvägen
Sprängningar ovan jord på Birkavägen

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.