Sprängningar ovan jord vid Vikdalsvägen

Aktuellt  Centrala Nacka  2023-01-31

Under vecka 8 (20-24 februari) startar arbetet med att spränga ovan jord vid tunnelbanans arbetsområde vid Vikdalsvägen och Skvaltans väg. Vi spränger ut biljetthall, rulltrappsschakt och en gång mellan de två entréerna på var sin sida om Vikdalsvägen.

Vid sprängningar ovan jord stängs ett större område runt sprängplatsen av. Detta påverkar gående, cyklister och all trafik på näraliggande vägar. Stoppen är cirka 10–15 minuter för gående och cyklister och några minuter på de större vägarna.

När vi spränger ovan jord vid Vikdalsvägen och Skvaltans väg påverkas följande vägar:

• Värmdöleden, väg 222, i höjd med Nacka Forum (båda färdriktningar)
• Vikdalsvägen
• Skvaltans väg
• Griffelvägen

Sprängtider ovan jord

När trafiken påverkas av sprängningarna har vi fasta sprängtider. Vid detta arbete gäller:

Måndag–fredag klockan 10 och 14

Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sms-tjänst. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning. Anmäl dig till spräng-sms på nyatunnelbanan.se/sms.

Ovanjordssprängningarna vid Vikdalsvägen beräknas pågå fram till hösten 2023.

Varning för sprängning

I samband med sprängningar ovan jord hörs varningssignaler.

Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.