Sprängningar ovan jord på Birkavägen 2023

Aktuellt  Järla  2023-06-16

I juli börjar vi att spränga ovan jord på tunnelbanans arbetsområden vid Birkavägen. Sprängningarna är en del av arbetet med station Järlas biljetthall och ventilationsbyggnad.

Tidplan

Till att börja med görs sprängningar för ventilationsbyggnaden. Under vecka 31 flyttar sprängningsarbetet till arbetsområdet i korsningen Birkavägen-Kyrkstigen. Huvuddelen av sprängningarna ovan jord ska utföras på detta område vilket beräknas ta cirka 2–3 månader om arbetet framskrider som planerat.

Sprängtider

Ovan jord har vi fasta sprängtider eftersom trafiken påverkas. Vilka tider som gäller beror på var sprängningarna utförs. Vid Birkavägen är sprängtiderna:

Måndag–fredag klockan 10, 12 och 14.

Hur många sprängtider som utnyttjas varje vecka beror på hur arbetet fortskrider.

Rutiner vid sprängningar ovan jord

I samband med varje sprängning stängs ett område av runt sprängplatsen. Avstängningarna sträcker sig 50 meter från sprängplatsen. Flaggvakter placeras runt hela området för att säkerställa att inga personer vistas inom säkerhetsavståndet. Det gäller även privata trädgårdar. All trafik inklusive gående och cyklister stoppas förbi platsen under några minuter då sprängningen sker. Om man har fönster som vetter mot sprängplatsen ska man gå undan från fönstren och om möjligt gå in i ett annat rum.

Sprängvarningar

För att man ska veta när vi spränger kommer sms att skickas ut 30 minuter före varje sprängtillfälle. Vid varje sprängtillfälle kommer även varningssignaler att ljuda. När signalen ljuder ska man hålla sig borta från sprängplatsen.

Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

Om du sedan tidigare är anmäld till sms-tjänsten kommer du att få sms även vid sprängningar ovan jord. Anmälan görs på nyatunnelbanan.se/sms.

Kort kom ihåg vid sprängningar ovan jord

– Följ flaggvakternas instruktioner
– Var uppmärksam på varningssignaler
– Gå bort från fönster

Mer information

Pågående arbete med station och biljetthall

Pågående arbete med ventilationsbyggnad

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.