Arbete med ventilationsbyggnad i Järla 2023-2024

Aktuellt  Järla  2023-05-17

På tunnelbanans arbetsområde vid Birkavägen-Kyrkstigen pågår arbetet med biljetthall och rulltrappsschakt. I maj började även arbetet med en ventilationsbyggnad som ska ligga lite längre norrut bredvid Birkavägen (se karta). Ventilation behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan.

Läs mer om ventilationen i nya tunnelbanan

Tider och arbetsmoment

Arbete ovan jord i Järla görs på helgfria vardagar klockan 07–19. I arbetet med ventilationsbyggnaden ingår flera arbetsmoment fram till början av 2024.

  • Inhägnad och förberedelse av arbetsområdet.
  • Berget röjs av och blåses rent.
  • Bergborrning för att förstärka berget där byggnaden ska stå.
  • Ytan där byggnaden ska stå jämnas ut genom borrning och sprängning.
  • Ventilationsschaktet borras nerifrån tunneln och upp till markytan.
  • Gjutning av byggnadens stomme i betong.

Sprängningar ovan jord vid ventilationsbyggnaden börjar preliminärt i sommar. Mer information skickas ut med sms inför sprängstarten. Anmäl dig till vår sms-tjänst på nyatunnelbanan.se/sms.

Så ska byggnaden se ut

När arbetet är avslutat i början av 2024 står en betongkonstruktion ovanpå ventilationsschaktet. Först några år senare kommer fasaden att kläs med granit och färdigställas utvändigt. Orsaken till det är att olika arbetsmoment grupperas i olika entreprenader som utförs vid olika tidpunkter. Det gäller även biljetthall och stationsentré som kommer att färdigställas successivt fram till trafikstart år 2030.

Visionsbild: Region Stockholm/Sweco

Ventilationsbyggnaden får en fasad i grovhuggen granit. Runt byggnadens bas återanvänds sprängsten från området. Byggnaden blir fyrkantig och varje sida cirka 4 meter bred. Eftersom marken lutar sträcker sig byggnaden mellan cirka 3 och 5,8 meter ovanför markytan. Öppningen täcks av ett galler.

Om du störs

Erbjudande om tillfällig vistelse har skickats med brev till de hushåll där arbetet riskerar att överskrida riktvärden för luftburet buller inomhus med stängda fönster. Om du störs av arbetet men inte har fått vårt brev så ber vi dig att kontakta oss genom att fylla i störningsformuläret på vår webb nyatunnelbanan.se/kontakt. Du kan också ringa SL Kundtjänst på 08-600 10 00 för att få hjälp med formuläret. Vi återkommer vanligtvis inom två arbetsdagar.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.