Torn upp till ytan skapar bra klimat under jord

Här och var längs med alla nya tunnelbanesträckor kommer ventilationstorn att sticka upp. En del är höga, några låga – och ibland syns bara ett galler i marken.

Nyhet  Hållbarhet, Nya tunnelbanan, Söderort  2022-09-28


(Publicerad första gången 2022-02-22)
Ventilationstorn leder luft mellan tunnelbanan och markytan. Det skapar en behaglig och trygg miljö för alla som reser med tunnelbanan.  

Det som sticker upp ovan jord utformas oftast för att smälta in i stadsmiljön och blir något som man knappt lägger märke till. Men för alla som vistas under jord har tornen en stor betydelse. 

Mindre dragigt under jord

 – När tågen kör i tunnlarna skapas ett lufttryck. Tack vare ventilationstorn kan vi till exempel styra luftflödet och undvika att det blir dragigt i stationsutrymmena under jord. En trevligare miljö för alla som reser med tunnelbanan helt enkelt, säger Jan Skagerström, sakkunnig inom vvs hos Region Stockholm.  

Jan Skagerström, sakkunnig vvs.

 Det kallas för tryckutjämning och lösningen finns redan i dagens tunnelbana. Det finns också torn som leder in eller ut luft för att ventilera tunnelbanan. Oavsett funktion kan de utformas för att passa in i stadsbilden. 

– De kan vara höga eller låga, integrerade i en fasad eller som ett galler i marken, säger Jan Skagerström.  

Det här ventilationstornet leder ner till Blå linje i Akalla. Det kommer att få fler funktioner när Blå linje till Barkarby byggs ut här.  

Hem för fåglar och insekter

Längs med nya tunnelbanan byggs det också flera torn som har en utformning som sticker ut. Mellan Barkarbystaden och Akalla kommer ett ventilationstorn även att fungera som ett fågeltorn. Och på den gamla Kolerakyrkogården nära Gullmarsplan blir ett ventilationstorn hotell för insekter.

Mellan Barkarbystaden och Akalla byggs ett ventilationstorn som även ska bli hem för tornsvalor. Illustration: Region Stockholm/Whinte

Kan luften som kommer ut från tunnelbanan vara skadlig att andas in? 

– Nej, det behöver man inte oroa sig för. Ventilationen är dimensionerad för att klara miljökraven både nere på plattformen och när luften släpps ut ovan jord. Halterna av partiklar är låga och sprids fort när det kommer ut, säger Steve Persson, hållbarhetschef på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Illustration insektshotell: Region Stockholm/Sweco

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00