Arbete ovan jord Birkavägen-Kyrkstigen

Aktuellt  Järla  2022-11-30

Arbetet med tunnelbanans station Järla pågår både ovan och under jord. Vi arbetar uppifrån och ner för att så småningom ansluta till de delar av stationen som sprängs ut 25 meter under marken.

Tider och arbetsmoment ovan jord

Arbetet ovan jord i Järla görs på helgfria vardagar klockan 07–19 och omfattar flera arbetsmoment under resten av 2022 samt 2023.

• Bygga plank runt arbetsområdet
• Gräva ut hela ytan för kommande spont och biljetthall
• Borra ner rörspont (se röd markering i kartan)
• Borra för bergförstärkning
Borra och spränga ovan jord
• Olika sorters markarbete

Arbetet med att borra ner rörspont börjar i december och kommer att pågå periodvis till slutet av första kvartalet 2023. Grävning och borrning för markförstärkning görs löpande i samband med spontning. Borrning för sprängning och sprängningar ovan jord börjar i juni 2023.

Information om sprängningar ovan jord skickas ut med sms inför sprängstarten. Anmäl dig till sms-tjänsten på nyatunnelbanan.se/sms.

Påverkan från arbetet

Några arbetsmoment kommer att låta mer och kan komma att störa boende i området. Vi har kontaktat de hushåll som berörs av störningen med brev. Om du störs av arbetet men inte har fått vårt brev så ber vi dig att kontakta oss.

Kontakta oss genom att fylla i formuläret ”anmäl störning” här på vår webb.

Tunnelarbetet fortsätter

Arbetet med att borra och spränga ut tunnlar kommer att fortsätta samtidigt som vi arbetar ovan jord. Bergborrning i Järla görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22.

Här kan du se en karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.