Ny tillfällig gångväg i Hökarängen

Nu öppnar en ny gångväg mellan Kryddhyllan och Pepparvägen. 

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2023-05-30

Gångvägen har anlagts för att det ska vara enklare att ta sig söderut från området Kryddhyllan under tiden som arbetet med utbyggd depå i Högdalen pågår i närheten. Den nya vägen går mellan Korintvägen 22 och Pepparvägen 64. Här finns vanligtvis en skogsstig som nu har breddats och fyllts ut med grus för att göra det möjligt att till exempel köra barnvagn och leda en cykel. 

Den ordinarie gång- och cykelvägen planeras att öppna igen under våren 2025. Då kommer skogsstigen att återställas och gruset att tas bort. Den nya gångvägen har kommit till efter förslag från boenden i området.

Kartan visar den tillfälliga gångvägen i grönt.

Högdalsdepån byggs ut    

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med depån är klart 2026.     
     
Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan  

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.