Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan 

Nya tunnelbanan är inte bara nya linjer och stationer. Ingenting skulle fungera utan plats att ta hand om tågen. Därför byggs tunnelbanedepån i Högdalen ut – hjärtat i nya tunnelbanans blodomlopp.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2022-06-14

Utbyggnaden av tunnelbanan är i full gång runt om i Stockholmsområdet. I Högdalen i södra Stockholm pågår ett av de viktigaste arbetena för att nya tunnelbanan ska bli verklighet – här byggs Högdalsdepån ut för att kunna ta emot alla de nya tåg som ska trafikera sträckorna.  

– När tunnelbanan är färdigutbyggd kommer fler tåg behöva städas, underhållas och parkeras på nätterna. Depåerna är en otroligt viktig del i ekosystemet, och utan dem skulle vi bara ha tomma spår och stationer, för tågen skulle sluta gå. Depåerna är helt enkelt hjärtat som får trafiken att pumpa runt i tunnelbanenätet, säger Henrik Unosson, projektledare på nya tunnelbanan. 

Henrik Unosson, projektledare på nya tunnelbanan.

Började som tekniker 

Ett av Henrik Unossons allra första jobb var som tekniker i just Högdalsdepån under det tidiga 1990-talet. Sedan 2018 arbetar han för Region Stockholm med att bygga ut tunnelbanan. 

– Det känns häftigt att vara tillbaka där jag en gång började, men nu med fokus på att förnya och bygga ut. 

Henrik Unosson förklarar att precis som en bil behöver tunnelbanetåg service efter ett visst antal kilometer. Vissa kontroller sker oftare medan andra görs med lite längre intervall. Och så finns det sådant som man åtgärdar hela tiden. Till exempel tittar man under fordonet på hjul och bromsar, och inne i passagerarutrymmet kontrollerar man ventilation och inredning så att det är en bra miljö för resenärerna. 

Bilden visar två personer som arbetar med tunnelbanetåg i Högdalsdepån.
Ett tunnelbanetåg undersöks i Högdalsdepån.

Så går utbyggnaden till 

Inne på depåområdet pågår bygget av flera nya byggnader. Bland annat nya uppställningshallar för parkering av tågen, en ny tvätthall och en ny saneringshall. Dessutom kommer det att byggas en uppställningshall helt under jord. Det blir en fördubbling av kapaciteten när depån i framtiden kan serva omkring 50 tåg.

Så här kommer Högdalsdepån att se ut när utbyggnaden är klar.

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. Tunneln kommer att ansluta till Farstagrenen söder om Hökarängens station. De arbetena startar under hösten 2022. 

Våren 2021 startade arbetet med den arbetstunnel som byggs intill Örbyleden i Hökarängen. Arbetstunneln behövs för att transportera ut bergmassor och transportera ned maskiner och personal till arbetet med tunneln mellan depån och Hökarängen, och den underjordiska uppställningshallen. När utbyggnaden är klar kommer arbetstunneln att finnas kvar och användas för service av anläggningen.  

Arbetstunneln ska snart börja sprängas ut vid Örbyleden i Hökarängen. Bild från september 2021.

Drift och utbyggnad samtidigt 

– En utmaning med utbyggnaden är att den befintliga depån hela tiden kommer att vara i full drift. Det innebär att byggtiden blir lite längre än vad den skulle varit annars. Och eftersom det mesta underhållsarbetet av tunnelbanetågen sker nattetid så kommer de flesta byggarbeten att ske på dagtid, säger Henrik Unosson. 

Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen ska vara klart 2026. De som bor, arbetar och rör sig i närheten märker av arbetet genom till exempel trafikavstängningar, transporter och ljuden från borr- och sprängarbeten. När alla arbeten är avslutade kommer uppställningshallen och spårtunneln under jord inte att märkas ovan jord.  

Kartan visar utbyggnaden av Högdalsdepån och den tunnel som ska förbinda depån med tunnelbanans Farstagren.

Större kapacitet och nya resvägar 

När nya tunnelbanan är färdigbyggd kommer det att vara möjligt med tätare trafik på både Hagsätra- och Farstalinjen, och resenärer i hela Stockholm kommer att kunna ta tunnelbanan till bland annat Nacka, Arenastaden och Barkarby. 

– Den utbyggda depån innebär dessutom att hela tunnelbanesystemet blir mer robust och stabilt. Om något exempelvis händer i depån i Rissne så kommer tåg från Högdalsdepån enkelt att kunna komma ut i trafik på Blå linjen, avslutar Henrik Unosson. 

Klicka här för att läsa mer om utbyggnaden av Högdalsdepån

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00