Så byggs schakt uppifrån och ner – och upp igen

Vid bergarbeten behöver man ibland tänka lite bakvänt. Följ med genom berget ner till tunneln – och sedan upp igen, när nya tunnelbanan bygger schakt med raiseborrning.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2022-02-28
Två personer står på en gul borrkrona som monteras inför borrning.
Raiseborrning. Stor borrkrona monteras inför raiseborrning av vertikalschakt. Foto: Master Drilling Europe

För att bygga nya tunnelbanan är bergsprängning det vanligaste sättet att ta sig genom berget. Men när det är dags att bygga vertikala schakt, för till exempel hissar och ventilation, finns alternativa metoder som funkar bättre. En av de metoderna är raiseborrning. 

Metoden består av flera steg: 

Pilothål 

En raiseborrmaskin (som inte alls liknar borrmaskinen i din verktygslåda) monteras ovan jord på platsen där schaktet ska byggas. Maskinen borrar ett smalare hål, ett pilothål, på bara några decimeter i diameter. 

En stor gul maskin står på en betongplatta på ett stort fält.
Raiseborrning i Barkarby, februari 2022. Raiseborrmaskin på plats redo att borra pilothål. Foto: Region Stockholm

Det smala hålet borras ända ner genom taket i tunneln nedanför. Här byter man ut den lilla borrkronan och en annan, betydligt större borrkrona monteras. Storleken är anpassad efter hur brett schaktet ska bli.

Illustration som visar raiseborrningen i tre steg.
Raiseborrning i tre steg. 1: En raiseborrmaskin borrar ett smalare hål, ett pilothål, på några decimeter i diameter. 2: När man kommit ända ned monteras en stor borrkrona. 3: Schaktet borras nerifrån och ända upp till markytan. Foto: Master Drilling Europe

Schaktborrning 

Nu börjar nästa steg då den stora borrkronan roterar och långsamt skapar själva schaktet, nerifrån och ända upp till markytan. Den här fasen tar betydligt längre tid än att borra pilothålet. Den stora borrkronan kan röra sig genom berget med ungefär en decimeter per timme.

Stor gul borrkrona roterar i taket på tunnel.
Raiseborrning för vertikalschakt. Raiseborrning för vertikalschakt. Foto: Kasper Dudzik / Trafikverket

Ett djupt schakt kan med andra ord ta månader att borra. Bergmassorna faller ner genom schaktet och fraktas ut via arbetstunnlar. 

Andra metoder för att bygga schakt

Stigort 
Schakt borras och sprängs nerifrån och upp. 

Sänkschakt 
Schaktet borras och sprängs uppifrån och ner.  

Långhålsborrade schakt 
Borras uppifrån och ner, sprängs nerifrån och upp. Laddning sker på säkert avstånd (på markytan). 

Wiresågade schakt 
Hörnborrhål borras från markytan ner till tunneln. Diamantwire träs igenom borrhålen som sedan dras upp och skär ut en kloss som faller ner till tunneln.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00