Arbeten i Solna sommaren 2024

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund, Rudviken/Solnavägen  2024-06-17

I sommar pågår arbeten både ovan och under jord hela sommaren  på olika platser i Solna.

Arbeten under jord, som borrning och sprängning i tunnlarna pågår helgfria vardagar klockan 07-22. Sprängningar kan även ske på lördagar klockan 09-17. Ovan jord arbetar vi med bullrande arbeten helgfri måndag till fredag klockan 07-19. Övrig tid arbetar vi med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit med tunnlarna. Kartan uppdaterades 28 juni och visar prognos för framdriften till och med augusti.

Arbeten ovan jord

Hagalundsgatan
Under hela sommaren fortsätter arbetena med att bygga biljetthall och teknikutrymmen för station Arenastadens södra uppgång. Vissa arbetsmoment, bland annat pålning, kan vara störande för dig som bor eller vistas i närheten. I augusti planerar vi börja spränga bort berg ovan jord.

Dalvägen
Under början av juli kommer Dalvägen att asfalteras och öppnas för trafik. Därefter spränger vi bort berg ovan jord där station Arenastadens norra uppgång ska ligga.

Klicka här för att läsa mer om sprängarbetet

Klövervägen
I början av juli börjar arbetet med att borra ett ventilationsschakt mellan tunnelsystemet och markytan. Först borras ett mindre hål uppifrån och hela vägen ner. Därefter borras schaktet med en större borr nerifrån och upp (så kallad raiseborrning).
Läs mer om hur raiseborrning går till

Solnavägen
Under sommaren fortsätter arbetet med ovanjordsprängningar där station Södra Hagalunds södra uppgång ska ligga.

Gelbgjutarevägen
Arbeten pågår med att borra och täta berget där station Södra Hagalunds norra uppgång ska byggas.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.