Här går nya tunnelbanan nedför

De enorma hålen som behövs för snabbhissarna vid stationerna Sofia, Gullmarsplan och Nacka byggs med både borrning och sprängning. Så här långt har jobbet kommit just nu.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Söderort  2023-09-07
Ett djupt schakt. Det syns maskiner och byggställningar.
Hisschaktet vid Gullmarsplan. Här kommer resenärer kunna ta sig mellan spärrnivå och Blå linjens nya plattform – 70 meter ner. Foto: OHLA Sverige.

De nya plattformarna för Blå linje vid station Sofia och Gullmarsplan kommer att ligga så djupt att resenärerna når dem med stora, snabba hissar istället för rulltrappor. Vid station Nacka blir det hissar vid uppgången i Jarlaberg.

Hisschakten byggs genom så kallad raiseborrning. Det innebär att man först borrar ett mindre hål rakt ner och sedan fäster en borrkrona och borrar ett större hål nerifrån tunneln upp till markytan.

Den stora borrkronan roterar samtidigt som den dras uppåt och skapar ett 3,5 meter brett hål. Foto: Implenia Sverige.

Sofia

Vid station Sofia blev man helt klar fredag 8 september med det större hålet som är 3,5 meter i diameter. Snart är det dags att börja spränga ut schaktet till dess fulla bredd på 19 meter. Schaktet är 86 meter djupt. 

Här kan du läsa mer om raiseborrning.

Pågående raiseborrning (till vänster i bild) vid station Sofia, sett från marknivå. Foto: Implenia Sverige

Gullmarsplan

Vid Gullmarsplan är borrningen av det mindre hålet (3,5 meter) klar och nu har man även sprängt ut schaktet uppifrån och ned. Berget som sprängts ut har fallit ned genom hålet och sedan transporterats ut genom arbetstunneln.  

Översiktsbild över Gullmarsplan och arbetet med ett hisschakt.
Hisschaktet vid Gullmarsplan byggs strax intill Grön linjes spår. Foto: OHLA Sverige

För att få raka konturer på schaktet har man även sågat i berget genom så kallad vajersågning.  

Schaktet är 50 meter djupt och hålet har en omkrets på 64 meter där den längsta sidan är cirka 20 meter bred. Under arbetet med schaktet har man även gjutit betongsektioner längs väggen som ska stötta de framtida hissarna. 

Nacka

I Nacka blev det under sommaren genomslag för två djupa schakt från marknivå till den nya stationen 40 meter ner. Under hösten fortsätter arbetet i Nacka med att spränga ut utrymmet så att sex stora hissar ska få plats.

Här i Nacka letar sig dagsljus 40 meter ner under marken. Till vänster visas början på hisschaktet och till höger syns ventilationsschaktet med sin karaktäristiska runda form.

Läs mer om arbetet med hiss- och ventilationsschakt vid station Nacka.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00