Ljus i tunneln vid station Nacka

Nu är det hål hela vägen uppifrån och ner i berget i Nacka. I somras fick nya tunnelbanan två viktiga så kallade genomslag där. I höst fortsätter arbetet att koppla ihop tunnlarna under mark med biljetthallarna ovan jord.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Nyheter  2023-08-28
Här letar sig dagsljus 40 meter ner under marken. Till vänster visas början på hisschaktet och till höger syns ventilationsschaktet med sin karaktäristiska runda form.

Arbetet med att borra och spränga har pågått i flera år och nu börjar nya tunnelbanan få genomslag på allt fler platser. Genomslag innebär att man kommer igenom berget och kopplar ihop tunnlar med varandra, eller att man får en öppen passage hela vägen nerifrån tunnlarna och upp till markytan.

– Att bokstavligt talat se ljus i tunneln – det kan inte bli tydligare att arbetet går framåt. Det är roligt att se bevis på att vi lägger arbete bakom oss, säger Erik Lindgren, projektchef för Blå linje till Nacka.

Olika vägar genom berget

Under sommaren fick utbyggnaden i Nacka genomslag på inte mindre än två ställen – vid hisschaktet och vid ventilationsschaktet till framtida station Nacka i Jarlaberg.

– Vi fortsätter att borra och spränga ut hisschaktet under hösten, öppningen ner till tunneln ska bli så stor att sex hissar får plats. Det är avancerade bergarbeten, säger Erik Lindgren.

Ventilationsschaktet är byggt med en annan teknik. En enorm, rund borrkrona har använts för att borra upp genom berget. Tekniken kallas raiseborrning och ger ett jämnt, runt schakt.

Fler genomslag och Sveriges längsta rulltrappa

Under hösten börjar arbetet med stationens rulltrappsschakt som så småningom ska mynna ut nedanför Vikdalsbron utanför Nacka Forum. Här ska Sveriges hittills längsta rulltrappa ligga. Med en lyfthöjd på 41 meter och en längd på 99 meter petar den ner Västra skogens rulltrappa (33 meter i lyfthöjd och 66 meter lång) till en andraplats.

Illustrationen visar hur stationens delar hänger ihop. Hissarna visas till vänster om plattformen i bild och rulltrappan till höger. Entréerna är markerade med T-symbolen. Området runt stationen utvecklas av Nacka kommun och är i planeringsskedet.

Läs mer 

Stationer med snabbhissar 

Ventilation upp till ytan skapar bra klimat under jord 

Så byggs schakt uppifrån och ner – och upp igen 

Blå linje till Nacka  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00