Sommarens arbeten juli-augusti

Aktuellt  Gullmarsplan, Mårtensdal  2024-07-02

Station Gullmarsplan
Arbetet med tornkranen på bussdäcket pågår dygnet runt enligt tidigare information. Nattetid gäller tystare arbeten.

Hisschakt
Med start vecka 28 börjar hissarna kläs med betongelement. Elementen levereras via lastbil till arbetsområdet på bussdäcket. De lyfts sedan på plats av tornkranen. Arbetet inkl transporterna pågår hela hösten.

Bilden visar hålet för de kommande hissarna på station Gullmarsplan.
Det 70 meter djupa hålet för de fem snabbhissarna sett underifrån. ”Klackarna” är underlag för trapphuset.

Biljetthall
Betongarbeten (väggar för grundmurar) mot spår 1 & 3. Ingen trafikpåverkan.

Plattformsrum (under jord)
Betongarbeten

Uppgång Mårtensdal
Betongarbeten med väggar och trappa

Tunnel
Tätning pågår, bultning i berg

Arbeten pågår hela sommaren utan uppehåll.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.