I höst startar arbeten ovan jord utanför bussterminalen

Avisering  Akalla  2022-09-14
Bild på station Akalla och bussterminalen
Här vid Akalla station utanför bussterminalen kommer vi att jobba en längre tid med att bygga om ett schakt för nya tunnelbanan. Först görs ett arbetsområde i ordning. Efter det följer olika arbetsmoment som du i närområdet kan märka av.

Under hösten börjar vi jobba ovan jord vid Akalla station, utanför bussterminalen. Ett schakt för ventilation ska byggas om. Schaktet syns till vänster om bussen på bilden här ovanför.

Kom så får du veta mer!

Vill du veta mer om dessa arbeten och hur de kan påverka dig i närområdet? Kom och träffa nya tunnelbanan torsdag 22 september kl. 16.00-18.30. Vi står utanför entrén till Akalla station. Den norra uppgången i Akalla centrum.

Olika arbeten som kan påverka närområdet

Arbetet berör främst dig som bor och vistas i närområdet. Vi börjar med att riva asfalt, refuger och stenläggning runt schaktet. Det görs nattetid när busstrafiken inte är i gång. Och detta kan därför höras i området under några nätter.

Andra arbetsmoment som kan både höras och kännas är borrning och sprängning. Beroende på väder och vind kan det också damma och lukta när vi spränger. Detta är inte farligt, men kan uppfattas av dig som bor nära.

Vi informerar i förväg via sms om de arbeten som ska utföras.

Gå ej utanför bussterminalen

Det är inte tillåtet att gå i området utanför bussterminalen. Detta är extra viktigt nu när vi kommer att ha fordon/maskiner och ett arbetsområde på platsen.

Busstidtabellen påverkas inte.

Tidplan

Ombyggnaden beräknas vara klar tills efter sommaren 2023.

 

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar