Centrala Nacka

Våra arbeten med station Nacka.

Aviseringar

Nu pågår arbetet med station Nacka vid Stadsparken, vid Vikdalsbron och i Jarlaberg. Under marken spränger vi ut spårtunnlar och stationsutrymme. Borrningarna och sprängningarna ska pågå till år 2025. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska också inredas och byggas klart ovan jord. Trafikstart är år 2030.

Arbetet med spårtunnlar och station Nacka görs av Skanska på uppdrag av Region Stockholm.

Här kan du läsa mer om arbetet med spårtunnlarna från arbetstunneln vid Skönviksvägen/Skvaltan.

Arbete med spårtunnlar och station

Arbetet omfattar att borra och spränga ut 1,2 kilometer tunnlar i berget under Centrala Nacka. Vid de kommande entréerna kommer vi att påbörja arbetet med biljetthallar, rulltrappsschakt och hisschakt. Här arbetar vi oss ovanifrån och ner till plattformen 40 meter under jord.

Arbetstider

Arbetet kommer att pågå dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment.

Tunnelarbete
Bergborrning görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22.

Här hittar du mer information om tunnelarbetet.

Just nu pågår inga sprängningar ovan jord för station Nacka.

Skvaltans väg och Vikdalsvägen

Fyrbåksrondellen utanför Nacka Forum, där Skvaltans väg och Vikdalsvägen möts, kommer delvis att stängas av under fyra års tid. Nacka kommun och bussbolagen som trafikerar sträckan har varit med i planeringen av trafikomläggningen för att det ska fungera så smidigt som möjligt under byggtiden. Ytan kommer att användas för att kunna bygga en gångtunnel som ska leda från den kommande stationsentrén vid Stadsparken till den nya biljetthallen för station Nacka.

Värmdöleden

För att kunna bygga stationsentrén på Vikdalsbron behöver trafiken på Värmdöleden ledas om. Körfälten kommer att bli smalare och flyttas norrut. Hastigheten kommer att sänkas på denna sträcka under tiden då arbetet pågår. Arbetet planeras pågå upp till ett år.

Visionsbild över Centrala Nacka där station och plattform visas. Området runt stationen utvecklas av Nacka kommun och ingår i deras stadsutveckling och är i planeringsskedet. Bild: Region Stockholm.

Informationsmaterial

Digital presentation om det kommande arbetet i Centrala Nacka (dec. 2021)

Broschyr om kommande arbeten i Centrala Nacka (dec. 2021)

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00