Järla

Våra arbeten med station Järla.

I Järla har vi ett arbetsområde för tunnelbanan vid Järla Östra skolväg. Där ligger infarten till en arbetstunnel som ska användas under hela tunnelbanans byggtid. Via arbetstunneln transporteras bland annat maskiner, personal och bergmassor.

Arbetet i Järla

Nu pågår arbetet med att borra och spränga ut spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. Arbetet ovan jord planeras preliminärt att starta i slutet av augusti. Då kommer vi att börja med ledningsomläggningar vid den framtida stationen.

Borrningarna och sprängningarna beräknas pågå till och med år 2024. Fram till 2024 kommer vi även att göra betongarbeten ovan och under jord, samt i hiss- och rulltrappsschakt. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska också inredas och byggas klart ovan jord. Hissar och rulltrappor ska installeras. Trafikstart är år 2030.

Pågående arbete utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Sprängningar planeras ej till söndagar, men kan förekomma vid behov. Bergborrning och andra stomljudsalstrande arbeten görs på vardagar klockan 07–22. Från juli 2022 har vi utökat tillstånd från kommunens miljöenhet att utföra stomljudsalstrande arbeten i Järla på lördagar klockan 09–17.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00