Järla

Våra arbeten med station Järla.

Aviseringar

I Järla har vi ett arbetsområde för tunnelbanan vid Järla Östra skolväg. Där ligger infarten till en arbetstunnel som ska användas under hela tunnelbanans byggtid. Via arbetstunneln transporteras bland annat maskiner, personal och bergmassor.

Arbetet i Järla

Nu pågår förberedelser för nästa fas av utbyggnaden av tunnelbanan i Järla, då borrningarna och sprängningarna kommer att återupptas i större skala igen.

I nästa skede bygger vi spårtunnlar och börjar med station Järla både ovan och under jord. Arbetet beräknas pågå till och med år 2024. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska också inredas och byggas klart ovan jord. Trafikstart är år 2030.

Pågående arbete utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan klockan 07–22. Sprängningar planeras ej till söndagar, men kan förekomma vid behov.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00