Sickla

Våra arbeten med station Sickla.

Aviseringar

Tunnelarbete

I Sickla pågår arbetet med att borra och spränga ut plattformsrum och spårtunnlar i två riktningar, mot Hammarby kanal och Järla. Borrningarna och sprängningarna ska pågå till år 2025. Här kan du se en karta som visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

De bergmassor som sprängs ut i Sickla kommer att fraktas ut via arbetstunneln vid Värmdövägen-Alphyddevägen under hela byggtiden.

Arbete ovan jord

Vid korsningen Värmdövägen-Alphyddevägen kommer vi att bygga biljetthall och rulltrappschakt som leder ner till plattformen. Arbetet omfattar ledningsomläggningar, spontning, grävning, borrning och sprängningar ovan jord.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall. 

Ovanjordsarbeten vid Värmdövägen-Alphyddevägen under hösten 2022 görs på vardagar klockan 07–19.

Klicka på kartan för att öppna den i större format.

Trafikpåverkan Värmdövägen

Värmdövägen leds om förbi tunnelbanans arbetsområde i Sickla till år 2025. Nacka kommun och bussbolagen som trafikerar sträckan har varit med i planeringen av trafikomläggningen för att det ska fungera så smidigt som möjligt under byggtiden. Reser du via Värmdövägen, planera din resa och res gärna utanför högtrafik om du har möjlighet. Infart till Alphyddevägen kommer att vara möjlig under hela byggtiden.

Tidplan

Byggtiden för spårtunnlar och station Sickla beräknas till cirka fyra år. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska också inredas och byggas klart ovan jord. Trafikstart är år 2030.

• Sprängning av biljetthallar och tunnlar: 2022–2025
• Inredning och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: år 2030

Det pågående arbetet med spårtunnlar och station Sickla vid Värmdövägen-Alphyddevägen utförs av CRTG Engineering på uppdrag av Region Stockholm. Vid korsningen Sickla industriväg-Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga.

Informationsmaterial

Broschyr om arbetet i Sickla (mars 2022).

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00