Sickla

Våra arbeten med station Sickla.

Aviseringar

I Sickla har vi sprängt oss ner till stationsläget 35 meter under marken. Arbetstunneln är klar och under våren 2022 börjar arbetet med plattformsrum och spårtunnlar i två riktningar, mot Hammarby kanal och Järla. Borrningarna och sprängningarna ska pågå till år 2025.

De bergmassor som sprängs ut i Sickla kommer att fraktas ut via arbetstunneln vid Värmdövägen-Alphyddevägen under hela byggtiden.

Det pågående arbetet med spårtunnlar och station Sickla vid Värmdövägen-Alphyddevägen utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm. Vid korsningen Sickla industriväg-Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga.

Arbeten ovan jord i Sickla

Vid korsningen Värmdövägen-Alphyddevägen kommer vi att bygga rulltrappschakt som leder ner till plattformen. Arbetet omfattar spontning, grävning, borrning och sprängningar ovan jord. Arbetet börjar med ledningsomläggningar och flytt av Värmdövägen.

Läs mer om arbetet på Värmdövägen under våren och sommaren 2022.

Klicka på kartan för att öppna den i större format.

Trafikpåverkan Värmdövägen

Värmdövägen leds om till år 2025. Nacka kommun och bussbolagen som trafikerar sträckan har varit med i planeringen av trafikomläggningen för att det ska fungera så smidigt som möjligt under byggtiden. Reser du via Värmdövägen, planera din resa och res gärna utanför högtrafik om du har möjlighet. Infarten till Alphyddevägen kommer att vara öppen under hela byggtiden.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs helgfria vardagar klockan 07–22 och på lördagar klockan 09–17. Sprängningar kan ske alla dagar i veckan mellan klockan 07–22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall. 

Ovanjordsarbeten vid Värmdövägen-Alphyddevägen under våren och sommaren 2022 görs på vardagar klockan 07–19.

Tidplan

Byggtiden för spårtunnlar och station Sickla beräknas till cirka fyra år. Därefter sker installationer av bland annat spår, el och olika tekniska system. Stationen ska också inredas och byggas klart ovan jord. Trafikstart är år 2030.

• Sprängning av biljetthallar och tunnlar: 2022–2025
• Inredning och installation av till exempel rulltrappor och hissar: 2025–2027
• Bana, el, signalsystem och telesystem: 2027–2028
• Testkörning: 2028–2030
• Trafikstart Blå linje till Nacka: år 2030

Informationsmaterial

Broschyr om kommande arbeten i Sickla (mars 2022).

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00