Nyhetsbrev

Vill du få de senaste nyheterna om nya tunnelbanan till din e-post? Då kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, som kommer tio gånger om året.

Anmälan

Gå till anmälningsformuläret för att registrera dig.

Senaste numret

Nya tunnelbanan informerar: Sarah Sheppard gör bygget begripligt för barn, augusti 2022

Lokala nyhetsbrev

Det finns även lokala nyhetsbrev för vissa av våra arbetsområden. Gå in på deras webbsidor för att anmäla dig till dessa nyhetsbrev.

Östra Södermalm

Information om behandling av personuppgifter

Genom att fylla i din e-postadress anmäler du dig till nyhetsbrevet och samtycker till att dina personuppgifter sparas och används för utskick av nyhetsbrevet.

I varje utskick kommer du ha möjlighet att ta tillbaka ditt samtycke och avregistrera dig från framtida utskick. Detta kommer omedelbart att respekteras utan dröjsmål. Du har även rätt att ansöka om registerutdrag, rättelse av felaktiga personuppgifter, begära dataportabilitet samt att ansöka om radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen.

Om du skulle vara missnöjd med behandlingen av dina personuppgifter har du alltid rätt att inlämna ett klagomål till Datainspektionen, men du är även välkommen att först kontakta förvaltning för utbyggd tunnelbanas dataskyddsombud per nedanstående kontaktuppgifter. 

Kontaktuppgifter

Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana, organisationsnummer 232100–0016, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas via Norra Stationsgatan 69, Stockholm. Postadress: Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Box 225 50, 104 22 Stockholm.

Dataskyddsombudet kan kontaktas via: informationssakerhet.fut@sll.se.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00