Markarbeten vid Hagalundsgatan

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2023-03-13

I mars börjar nya tunnelbanan stängsla in ett område mellan Tvärbanan och Hagalundsgatan för att lämna plats åt Arenastadens södra tunnelbaneentré. Till att börja med kommer vi gräva i marken och flytta ledningar.

Senare i år kommer vi bygga stödkonstruktioner (spont) så att biljetthallen och schakt för ventilation och rulltrappor kan byggas. Vid årsskiftet 2023/24 börjar vi borra och spränga i berget. Arbetena med att bygga stationen är klara tidigast 2026.

Under våren kommer även ett område vid Kyrkbacken stängslas in. Där kommer vi ha en etableringssyta för bodar, en vattenreningsanläggning samt uppställningsyta för maskiner och material.  Parkeringsplatsen vid Kyrkbacken kommer vara avstängd under byggtiden.

En del av gång- och cykelbanan inom arbetsområdet vid Hagalundsgatan kommer att stängas av, men resenärer till Tvärbanan kommer fortsatt kunna ta sig till perrongen via gångbro och hiss.

Sprängvarning
På vår framdriftskarta kan du se var vi spränger tunnlar i Solna just nu. Märker du av sprängningarna och vill ha ett meddelande 30 minuter innan vi spränger? Anmäl dig till vår tjänst för sprängvarning på nyatunnelbanan.se/sms eller kontakta SL kundtjänst på telefon 08-600 10 00.

Arbetsområde Arenastaden Foto: Illustratör: Martin Thelander

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.